ISO 14001-2018 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001-2018 Çevre Yönetim Sistemi

 

ISO 14001-2018  Çevre Yönetim Sistemi nedir?

ISO 14001-2018, bir çevre yönetim sistemi (ÇYS) tasarlamak ve uygulamak için uluslararası bir standarttır. ISO 14001 gereksinimleri, bir ÇYS'nin başarılı olması için gereken önemli unsurları doğru şekilde uygulamanız için çevre yönetim sisteminizi oluşturmaya yönelik bir çerçeve ve yönergeler sağlar. ISO 14001-2018 Çevre Yönetimi Standartları ISO’nun belirlediği bir standartlar serisidir.

ISO 14001-2018 Çevre Yönetim Sistemi Standardı ISO’nun gözde standart kümelerinden biridir. Bu standardın amacı, işletmelerin çevreye olan zararlarını ve potansiyel olumsuz etkilerini minimum seviyeye indirmektir. Temel olarak firmaların doğaya verdiği zararı minimumda standardize etmeyi hedefler.

Çevre Yönetim Sistemi Standart Prensipleri nelerdir?

ISO 14001-2018, 5 temel prensip baz alınarak Çevre Yönetim Sistemi’ni kurar.

Çevre politikası

Planlama

Kontrol etme

Uygulama

İnceleme/Gözden geçirme

Plan ve program dahilinde ISO standartlarına uyum sağlayarak genel bir çevre politikası oluşturmak için temel prensip ilkeleri inşa edilmiştir. Bu sistem içinde ortaya çıkan uygunsuzlukların tespiti yapılarak, sürecin olumlanması sağlanıp modelden alınan verimin artırılması hedeflenir.

ISO 14001-2018 Çevre Yönetim Sisteminin Aşamaları nelerdir?

ISO 14001-2018 belge sahibi olmak tüketici beklentilerini karşılamakla eşdeğer bir pozisyona gelmiştir. Bu açıdan ISO 14001-2018 belgesi almayı kolaylaştıran danışmanlık firmaları ile işbirliği yapmak, kuruluş ve işletmelerin faydasına olmuştur. Çevre Yönetim Sistemi standartlarına uyum sağlama şansı veren ISO 14001-2018 belgesi almak isteyen firmaların danışmanlık aşamalarını aşağıdaki gibi 6 bölümde değerlendirebiliriz:

Durum tespitinin gerçekleştirilmesi

Belge alma talebinde bulunan firmanın yasal mevzuatların belirlenmesi

Eğitimlerin verilmesi

Belge ve dokümantasyonların toplanması

Proseslerin sisteme adapte edilmesi

Belgelendirme için başvuruda bulunulması

ISO 14001-2018 Belgesi Almanın Faydaları

Bu standartları sistemine uygulayıp ISO 14001-2018 belgesi almaya hak kazanan işletmeler şu avantajları yakalarlar:

Herhangi bir çevre politikası gütmeyen firmalara nazaran çevreye daha az zarar verir.

İzin ve yetki belgelerinin alınmasını kolaylaştırır.

Dolayısıyla çevre dostu bir kuruluş olduğunu uluslararası sahnede kanıtlayabilir ve tescilleyebilir.

Doğal kaynakların etkin kullanımı sonucunda maliyetleri azaltarak verimliliği arttır.

Ayrıca sürdürülebilirlik açısından ciddi bir aksiyon almıştır.

Çevre etkilerinden kaynaklanan maliyetleri azaltır.

Çalışanların çevre bilincinin artmasına katkı sağlar.

Mali sorumluluk sigortası maliyetlerini düşürme potansiyeli imkanı sunar.

Ulusal ve uluslararası yasalara uymanızı sağlar.

Böylelikle çevre dostu yaklaşımın günbegün benimsendiği yüksek rekabetli sektörlerde güçlü bir imaj elde etmiştir.

Cehar Dudayev Caddesi, Kanuni Nazım Bey Sokak No: 4/B Örnek Mahallesi 34704 Ataşehir / İstanbul