PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI HAZIRLAMA
PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI HAZIRLAMA

PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI HAZIRLAMA

PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI HAZIRLAMA

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren ve patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işyerleri, faaliyetlerine başlamadan önce bütün işletmenin patlama yönünden güvenliğinin sağlandığını kanıtlamakla yükümlüdür.

30.04.2013 tarihinde resmi gazetede yayınlanan Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik’ in 10. Maddesi gereği işverenler, işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamakla yükümlüdür.

Yaşam İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri olarak Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlarken:

·       Tehlike alanları yaratabilecek yanıcı toz, gaz, buhar ve hibrid karışımları belirler, boşalma kaynaklarını ve türünü tespit eder,

·       Açığa çıkabilecek sızıntının miktarını belirler, bulunduğu ortamdaki havalandırmayı değerlendirir,

·       Boşalma kaynağının etrafında oluşabilecek tehlikeli alanın türünü ve sınırlarını belirler,

·       Tehlikeli alan içerisinde kullanılan elektriksel ve elektriksel olmayan ekipmanların uygunluğunu değerlendirir,

·       Olası patlamaların şiddetini belirler.

İlgili Standartlar:

TS EN 60079-10-1                     
TS EN 60079-10-2

TS EN 60079-14

TS EN 60079-17

TS EN 60079-19

CEI 31-35 ve CEI 31-35/A

NFPA 497

NFPA 499

NFPA 654

Cehar Dudayev Caddesi, Kanuni Nazım Bey Sokak No: 4/B Örnek Mahallesi 34704 Ataşehir / İstanbul