İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ EĞİTİMİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ EĞİTİMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ EĞİTİMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı

İş kazaları ve meslek hastalıklarından kaynaklı, maddi ve manevi kayıplar iş yerlerinin yönetilmesi gereken en önemli unsurlarından biridir. Bu kayıpların önlenmesi, ilave olarak organizasyonel motivasyonun gelişimi ile birlikte önemli verimlilik artışlarını da beraberinde getirmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği yasası ve bağlı yönetmelikleri işverenlere yeni bir yaklaşım getirmiştir. Bu yeni yaklaşım risk yönetimi kavramıdır. Yasal olarak işinden kaynaklı risklerini yönetme sorumluluğu işverenlerin devredemeyecekleri yükümlülüğü olarak tanımlanmıştır.

Ancak kolay olmayan sağlık ve güvenlik süreçlerinin yönetimi, uygun yöntemler kullanılmadıkça işverenler için bir kaosa dönüşebilir.

İşverenlerin sağlık ve güvenlik süreçlerini sistematik olarak nasıl yöneteceğinin ve bu süreçlerin nasıl dokümante edileceğinin farkındalığını oluşturmak.

 

Eğitimin Süresi

1 Gün / 6 Saat

 

Eğitime Kimler Katılmalı?

Şirket Sahipleri ve Yönetim Kurulu Üyeleri

Üst ve Orta Düzey Müdür ve Yöneticiler

İK Yöneticileri

İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri

Ekip Liderleri

Denetçiler / Danışmanlar

 

Eğitim İçeriği

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sorumluluğu

Yasal Yükümlülükler (TCK, İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu)

Doğru Yönetimde Sağlık ve Güvenlik Organizasyonu

Sağlık ve Güvenlik İçin Benim Sorumluluğum

Risk Yönetimi

Yetki & Yetkinlik

Kayıt Yönetimi

Cehar Dudayev Caddesi, Kanuni Nazım Bey Sokak No: 4/B Örnek Mahallesi 34704 Ataşehir / İstanbul