KAZA KÖK – NEDEN ANALİZİ EĞİTİMİ
KAZA KÖK – NEDEN ANALİZİ EĞİTİMİ

KAZA KÖK – NEDEN ANALİZİ EĞİTİMİ

KAZA KÖK – NEDEN ANALİZİ EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı

İş kazaları işletmeler için her açıdan yıkıcı sonuçlar doğurma potansiyeline sahip yönetilmesi gereken süreçlerden biridir. Yaşanan bu tür olaylar sonucunda olaylar ve/veya kazaların tüm detaylarının analiz edilmesi, bu analizler ile elde edilen bilgilerden doğru sonuçlara ulaşılması sonucunda tekrarları önlemek mümkündür.

Eğitimde, bir kazanın baştan sona değerlendirilmesi, raporlanması ve benzerlerinin tekrar meydana gelmemesi için alınacak aksiyonların nasıl en etkin şekilde sistematik organize edilmesi gerektiğinin öğrenilmesini kapsar.

 

Eğitimin Süresi

2 Gün / 12 Saat

(1 gün teorik & 1 gün grup çalışması)

 

Eğitime Kimler Katılmalı?

Şirket Sahipleri ve Yönetim Kurulu Üyeleri

Üst ve Orta Düzey Müdür ve Yöneticiler

İK Yöneticileri

İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri

Ekip Liderleri

Kaza Araştırma Ekip Üyeleri

Denetçiler / Danışmanlar

 

Eğitim İçeriği

Tehlike, Risk vb. Kavramlar

Tehlike ve Risk Değerlendirmesinin Önemi

Tehlike ve Risk Analizleri

Güvenlik Kültürü

Problem Çözme Kültürü

Kök Neden Bulma Aşamaları

Problem Çözüm-Kök Neden Analizi Teknikleri

Kök Sebep Tablosu

Kaza & Olay Araştırmalarında Yaklaşım Teknikleri

Kaza & Olay Raporlaması

Kazaların tekrarını önlemek için kontrol önlemleri planlama

Kontrol önlemlerinin yeterliliğinin değerlendirme

 

Hukuksal Boyutu;

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi bölümü 14. Maddenin a bendi kapsamında “Bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutar, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenler.”

Cehar Dudayev Caddesi, Kanuni Nazım Bey Sokak No: 4/B Örnek Mahallesi 34704 Ataşehir / İstanbul