KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMA EĞİTİMİ
KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMA EĞİTİMİ

KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMA EĞİTİMİ

KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMA EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı

Kimyasallar günümüzde insan hayatının her noktasının vazgeçilmezi halini almış durumdadır. Doğru ve kurallarına uygun olarak kullanıldığında hayatı kolaylaştıran bu maddeler, yanlış şekillerde kullanıldığından ya da kazaya neden olduğunda ölümcül sonuçlar doğurabilme potansiyelleri çok yüksektir.

İşyerlerinde kimyasal ile çalışanların, kullandıkları kimyasallardan kaynaklı sağlık ve güvenlik süreçlerini doğru yönetebilmeleri için gerekli bilgiye sahip olmaları, olası riskleri, depolama koşulları gibi asgari güvenlik şartlarının farkındalığının oluşmasını sağlamak. Bunun sonucunda ise olası istenmeyen sonuçları önlemek hedeflenmektedir.

 

Eğitimin Süresi

1 Gün / 6 Saat

 

Eğitime Kimler Katılmalı?

Kimyasal Maddeler ile Etkileşimde Bulunan Her Seviyede Çalışanlar

İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri

Ekip Liderleri

 

Eğitim İçeriği

Temel Teknik & Terminoloji

Kimyasal Maddelerin Özellikleri (MSDS)

Kimyasal Maddelerin Sınıflandırılması

Kimyasal Maddenin Sağlık ve Güvenlik Yönünden Tehlike ve Zararları

Kimyasal Maddelerde Çalışmada Risk Değerlendirmesi (Maruziyet türü, düzey, ve süreci)

Kimyasal Maddelerle Çalışmada Alınacak Tedbirler ve Güvenli Kullanım.

Kimyasalların Depolanması ve Depolarda Alınacak Güvenlik Önlemleri

Acil Durum Yönetimi

Kimyasallar ile Çalışmada Kullanması Gerekli Koruyucular

Hukuksal Boyutu;

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik, Çalışanların eğitimi ve bilgilendirilmesi bölümü 9. madde

Cehar Dudayev Caddesi, Kanuni Nazım Bey Sokak No: 4/B Örnek Mahallesi 34704 Ataşehir / İstanbul