Yük Kaldırma ve İletme Operasyonları

Yük Kaldırma ve İletme Operasyonları

17.04.2017

Yük kaldırma, yükün yerini değiştirme gibi operasyonlar endüstrideki işlerin önemli parçalarından birini oluşturmaktadır. Bu işlerin yapılması; (ağır yüklerin hareketleri) çeşitli vinçler vasıtası ile gerçekleşebilmektedir. Bu nedenle bu gibi operasyonlar endüstri için hayati önem arz etmektedir. Bu operasyonların, kaldırma ekipmanlarını her yönü ile öğrenmiş yetkin ve ehliyetli personeller tarafından gerçekleştirilmesi gerekir. Sanayideki rutin veya rutin olmayan bu faaliyetlerdeki etkin olmayan iletişimler, iş güvenliğine tehdit oluşturan asıl problemlerden biridir. Güvenli bir kaldırma operasyonu, operator ve işaretçi arasındaki etkili bir iletişim ile sağlanır. Bu iletişimin sağlanması için telsiz ve/veya el işaretlerinin kullanılması gerekir.

Vinç operatörleri sadece diğer insanlar tarafından acil durumlarda verilen “DUR” komutu dışında, sadece yetkili işaretçi tarafından verilen komutlara uymalıdır. Vinç operatörü ve işaretçi aynı el işaretlerini bilmeleri gerekmektedir. Operasyona başlandığı andan itibaren vinç operatörü ve işaretçi iletişim halinde bulunmalıdır.

 

İletişimde unutulmaması gereken nokta; operatörün, kendi kabininden işaretçinin operasyonu yönetmek için kullandığı işaretleri net bir şekilde görüyor olmasıdır. Bu iletişim kötü hava koşulları, karanlık ya da herhangi bir neden ile kesintiye uğraması halinde tekrar iletişim sağlanana kadar operasyona ara verilmelidir.

Cehar Dudayev Caddesi, Kanuni Nazım Bey Sokak No: 4/B Örnek Mahallesi 34704 Ataşehir / İstanbul