Yangın Eğitimi Zorunluluğu

Yangın Eğitimi Zorunluluğu

26.09.2018

İş yaşamını önemli ölçüde tehdit eden ve büyük kayıplara yol açan yangın felaketinden korunmak için yapılan yangın eğitimleri son derece faydalıdır. Bu eğitimlerdeki amaç; personelin yangını anlayarak, müdahale etmeden hızlı ve pratik davranması, ekipleri oluşturması, söndürme ve kurtarma çalışmalarına olanakları ölçüsünde destek vermesidir. İtfaiye işleri de ‘‘Çok Tehlikeli’’ iş yeri tehlike sınıfında yer almaktadır. Bu yüzden, itfaiye işlerinde çalışacaklara mesleki yangın eğitimlerinin verilmesi zorunludur.

Meydana gelebilecek en küçük yangın riskinde bile yangın tüpünü kullanmayı bilmeyen, yangın alarmını çalıştıramayan ve tahliye kurallarına uymayan çalışanlar, hem kendi can güvenliklerini hem de iş yerlerini tehlikeye atmış olur. Bu yüzden yangın eğitimleri, iş güvenliği kapsamında eksiksiz katılım ile tereddütsüz verilmek zorundadır. Aynı zamanda, meydana gelmesi önceden kestirilmeyen yangın tehlikesine karşı eğitimler, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında minimum zarar ilkesi ile tamamlanmalıdır.

Eğitimler Nasıl Olmalı?

Tehlike sınıfı az tehlikeli olan yerlerde 50 çalışan için en az 1 kişinin bu eğitimi alması gerekmektedir. Orta tehlikeli sınıftakiler 40 çalışan için en az 1 kişi, çok tehlikeli sınıftakilerden ise 30 çalışandan en az 1 kişi eğitimlere katılmakla yükümlüdür. Bu kişiler yangınla mücadele ve yangından korunma konusunda iş yerlerinin destek elemanı olarak görev almaktadır.

30 kişilik gruplara maksimum 1 gün teorik (asgari 4 saat) ve 1 saat fiili olarak uygulanmaktadır. Eğitim tamamlandığında, eğitime katılan tüm personele Temel Yangın Eğitimi Katılım Belgesi verilmektedir.

Teori eğitimi esnasında yangınlara ilk müdahale usulleri, portatif tüp kullanımı ve K sınıfı yangın (kızartma yağ tavası yangınları) konusunda da bilgi verilmekte olup, bu husus fiili eğitim aşamasında tekrar gösterilmektedir.

Temel yangın teknikleri eğitimlerinin fiili aşaması 1m2 yüzey alana sahip bir tank üzerinde B sınıfı (akaryakıt) yangına portatif yangın söndürme cihazları (CO2, HALOCARBON ve Kuru Kimyasal Toz) ile söndürme teknikleri verilmektedir.

Eğitime katılan tüm uzmanların belirli bir süre sonra bu sertifikayı güncellemeleri gerekmektedir. Çalışanlar bakımından ise altı ay işten uzak kalan izinli personelin, iş başı yapmadan önce yangın eğitimini tekrar alması gerekmektedir.

 

Cehar Dudayev Caddesi, Kanuni Nazım Bey Sokak No: 4/B Örnek Mahallesi 34704 Ataşehir / İstanbul