Mobbing’e Sessiz Kalmayın

Mobbing’e Sessiz Kalmayın

04.04.2018

 

Mobbing terimi, İngilizce’deki “örgütsel baskı” anlamına gelen “mob” kelimesinden geliyor. Genel bir tanım olarak ise, “Olaya bağlı kalmaksızın çalışana uygulanan psikolojik baskı ve yıpratma hareketi.” olarak açıklanabilir.
İş yerlerinde genel olarak kullanılan “Biz bir aileyiz.” söylemi, şirketlerin uyguladığı mobbingin üzerini örtmüyor ne yazık ki. Mobbing, ne kadar yoğun fiziksel şiddet içermese de bu yıldırma politikaları sanıldığı kadar masum değil.

Mobbing Nasıl Uygulanır?

Günlük çalışma ritüelinde gelişen strestli çalışma ortamının yarattığı tartışma ve eleştiriler mobbinge girmiyor. Mobbing, bir veya birkaç kişi tarafından kasıtlı olarak uygulanan, sistematik olarak tekrarlanan, en az altı ay devam eden ve olaya değil, kişiye odaklı gelişen psikolojik baskıdır. En sık görülme şekli üst statüden birileri veya patronunuz tarafından maruz kalmanız; fakat alt statüden biri tarafından da psikolojik baskı altında kalabilirsiniz. En fazla mobbing uygulanan çalışanlardan bir diğeri de, yeni mezunlar ve işe yeni başlayanlardır.

Statüsü yüksek fakat özgüveni düşük olan çalışan, iş ortamında veya sosyal aktivitelerde ön planda olmak için alt statüdeki çalışanın özgüvenini düşürmek için baskı kurar. Bu kişiler, diğer çalışanları tehdit olarak algılar; işinde başarılı olan ve yükseleceğini düşündüğü kişileri düşürmek için mobbing uygulamaya başlar. Rakip gördüğü kişinin işlerinde bir aksaklık kollar ve onun, işini iyi yapamadığını patronlara göstermeye çalışır.

Mobbing Uygulandığını Nasıl Anlarsınız?

1-      Sorumlu olduğunuz kişi tarafından kendinizi gösterme fırsatlarınız kısıtlanıyor, sözünüz kesiliyor, azarlanıyor veya sürekli eleştiriliyorsanız,

2-      Toplantı, seminer veya iş organizasyonları hakkında size bilgi verilmiyor ve ekipten dışlanıyorsanız,

3-      Kırıcı konuşuluyor, görmezden geliniyor veya iş tanımınız dışında işler yükleniyorsa,

4-      Dedikodunuz size hissettirilerek yapılıyor, arkanızdan kötü konuşuluyor, cinsel imalar yapılıyor ve gülünç durumlara düşürülüyorsanız,

5-      Fiziksel olarak ağır işler yapmaya zorlanıyor, fiziksel şiddet tehditleri yapılıyor veya doğrudan taciz uygulanıyorsa,

Mobbinge maruz kalıyorsunuz demektir. Günümüzde ülkemiz de dahil dünyada mobing, suç sayılmaktadır. Mobbing hakkında açılan davaların büyük kısmı da maruz kalan kişilerin lehine sonuçlanmaktadır. Çünkü bu durum, çalışanın sadece iş yaşamına değil, psikolojisine de zarar verir. Mobbing yaşayan bir çalışanda; paranoya, anksiyete bozukluğu ve depresyon gibi psikolojik sorunlar ortaya çıkabilir veya zaten varsa daha kötü hale gelebilir.

Yisgüm olarak, iş çalışanların iş ortamında ve kişisel yaşamlarındaki sağlığını düşünerek huzuru sağlamaya çalışıyoruz. Siz de mobinge maruz kaldığınızı düşünüyorsanız 7/24 hizmet veren Alo 170’i arayarak destek alabilir ve şikayetçi olabilirsiniz.

Cehar Dudayev Caddesi, Kanuni Nazım Bey Sokak No: 4/B Örnek Mahallesi 34704 Ataşehir / İstanbul