KALP KRİZİ BİR İŞ KAZASI MIDIR?

KALP KRİZİ BİR İŞ KAZASI MIDIR?

06.05.2019

 

Ülkemizde, her sene ortalama 300 bin kişi kalp krizi geçirmekte ve 100 bine yakını hayatını kaybetmektedir. Türkiye’de görülme sıklığı çok yüksek olan kalp hastalıklarında, Avrupa ülkelerine kıyasla en yüksek seviyedeyiz. Geçim zorluğu, kötü beslenme ve uyku düzensizliği gibi etmenlere bağlı olarak stres ve üzüntü, kalp krizlerini etkileyen faktörlerin başında gelmektedir. 

Ülkemizde ve dünyada kalp krizi istatistikleri git gide artarken, çalışan işçilerin, çalıştıkları yerde ve yürüttükleri iş sırasında geçirdikleri kalp krizi rahatsızlıkları, bir süre öncesine kadar “iş kazası” kapsamında sayılmamaktaydı. İşçi, iş yerinde geçirdiği kalp krizi sonucu, hayatını kaybeder veya ruhsal ve fiziki olarak hasar alırsa, emsal bir karara göre artık iş kazası kapsamında sayılmaktaydı.

SGK, 2017 yılına kadar, iş yerinde geçirilen kalp krizini iş kazası olarak görmemekteydi. Bir işçinin, mesai saati sırasında kalp krizi geçirmesi ve ambulans ise hastaneye götürülmesi sırasında hayatını kaybettiği vaka sonrası açılan davada; Yargıtay, işvereni kusurlu bulmuş ve kalp krizini bir iş kazası olarak saymıştı.

SGK da Kararı Kabul Etti

SGK’nın da iş yerinde geçirilen kalp krizini iş kazası olarak görmesinden sonra, işverenlerin de sorumluluğu artmış oldu. Çalışan işçi, mesai saatleri içerisinde veya işverenin verdiği bir işi yürüttüğü sırada kalp krizi geçirirse, iş kazası sayılmaktadır. Fakat iş kazası incelemesi sırasında, bilirkişinin kalp krizinin sebebi ve yapılan iş arasında bir ilinti kurması gerekmektedir.

Kalp krizinin iş kazası olduğu kesinleşmiş olmakla beraber, eğer işçi hayatını kaybetmiş ise SGK’nın geride kalan eş ve çocuklara bağlayacağı dul veya yetim aylıkları, işverenin olayda kusurunun olup olmadığıyla yakından alakalıdır. Yargıtay, kalp krizinin işverenin davranışları nedeniyle gerçekleşmesi halinde iş kazası sayılacağını birçok kararında net bir şekilde belirtmiştir.

Her geçen gün artan, işçilerin canlarını ve sağlıkları kaybettikleri iş kazaları, önlenmesi için yüksek bilinç ve duyarlılık gerektiren bir konudur. İşverenler, çalışanlarına kaliteli bir çalışma ortamı ve eğitim sunmalıdır. Ayrıca; iş kazasını engellemek için harcanan maliyet, iş kazası sonrası oluşacak maddi ve manevi tablodan çok daha makuldür.

 

 

 

Cehar Dudayev Caddesi, Kanuni Nazım Bey Sokak No: 4/B Örnek Mahallesi 34704 Ataşehir / İstanbul