ERGONOMİK ŞARTLAR İLE İŞ VERİMİNİ ARTIRIN

ERGONOMİK ŞARTLAR İLE İŞ VERİMİNİ ARTIRIN

18.11.2019

İş sağlığı ve güvenliğinde ergonomi; personelin, çalışma alanında kullandığı ekipman ve materyallerin, kendi bilgi, ilgi ve yetenek düzeyinde olması, iş yeri ortamının çalışmak için elverişli şartlara uygun olması gibi konuları geniş bir yelpazede ele almaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği ilkelerine göre işverenler ve yöneticiler, çalışma alanlarındaki ergonomik şartları uygun hale getirmekle yükümlüdürler. Aksi halde iş kazaları ve meslek hastalıkları meydana gelmektedir.

 

Ergonomik Ortam ile Meslek Hastalıkları Azaltılabilir

Çalışma ortamının ergonomi bilimi ile düzenlenmesi, çalışan personelin ilerleyen zamanlarda meslek hastalıklarına yakalanma ihtimalini de oldukça düşürecektir.

 

İş Verimini Yükseltin

Ergonomik ortamda çalışan personelin, kendisini daha rahat hissetmesi ve konsantrasyonunu bozan bir rahatsızlık olmaması daha verimli ve aktif bir gün geçirmesini sağlayacaktır.

 

Ergonomi;

·         İş yerinin sağlıklı ve güvenli bir ortama sahip olması sağlar.

·         Personelin kişisel özelliklerine göre ayarlanabilecek ekipmanlar ve materyaller olmasına özen gösterir.

·         İSG ilkelerine göre pozitif bir iş ortamı yaratır.  Aynı zamanda da İSG kültürüne uygun şartların oluşturulmasına olanak sağlar.

·         Meslek hastalıkları ve iş kazaları sonucu kaybedilen iş veriminin önüne geçer.

·         Konsantrasyonu artırır.

·         Meydana gelebilecek iş kazalarını, potansiyel tehlikeleri ve meslek hastalıklarını önler.

·         Gerçekleştirilen işin kalitesini artırır.

 

ergonomik koşullar oluşturulurken aşağıdaki maddelere de dikkat edilmesi gerekilmektedir:

-          Çalışan personelin oturma pozisyonu

-          Personelin iskelet sistemine zarar vermeyecek duruşlar

-          İş yerinde kullanılacak olan araç-gereç ve materyallerin boyutları, ağırlıkları

-          Çalışma alanlarının ölçüleri / genişliği

-          Kişisel çalışma alanı dışında kalan çevre şartlarının ergonomiye göre düzenlenmesi

-          Ortamın ısısı

-          Ses kirliliğini azaltmak, bitirmek

-          Aydınlatma sistemlerinin personele zarar vermeyecek şekilde ayarlanması

 

İşverenler ve yöneticiler çalışma alanlarındaki ergonomik şartları iyileştirir ve çalışanlarının en kaliteli şekilde çalışmalarını sağlarlarsa artan üretim kalitesi, yükselen motivasyon, azalan iş kazaları ve meslek hastalıkları ile uzun vadede istikrar sağlayabilirler.

 

Cehar Dudayev Caddesi, Kanuni Nazım Bey Sokak No: 4/B Örnek Mahallesi 34704 Ataşehir / İstanbul