Endüstri 4.0’ın İş Güvenliğine Etkileri

Endüstri 4.0’ın İş Güvenliğine Etkileri

11.12.2017

Endüstri 4.0 ya da 4. Sanayi Devrimi son zamanların en çok konuşulan konularından olması ile birlikte iş güvenliği alanında da büyük önem ve merak taşıyor. Bu devrim, nesnelerin interneti, internetin hizmetleri ve siber-fiziksel sistemlerden oluşan bir değerler bütünüdür. Üretim ortamında verilerin toplanması ve analiz edilmesinde de büyük kolaylıklar sağlayacak bir devrimdir. Endüstri 4.0 ile fiziksel işlemlerin siber-fiziksel sistemlerle izlenmesi, fiziksel dünyanın sanal bir kopyasının oluşturulması ve merkezi olmayan kararların verilmesi hedeflenmektedir. Modern endüstride, otomasyon olmayan lokasyonlar için sistemin canlı tutulması sağlanarak mobil bakım, iş gücü yönetim süreci, muayene, denetim, mobil veri toplaması ve iş sağlığı güvenliği prosedürleri yerine getirilir. Aynı zamanda ürünün nasıl yapılacağı, kullanılacağı malzeme, gerekli fiziksel şartlar ve ekipmanların çalışma sırasını yönetme gibi imkanlar sağlar.

Geçmişte emek verilerek planlanan yöntemler, yetersiz ekipmanlar ile çok sayıda maddi ve manevi kayba yol açmaktaydı. Modern endüstri ile birlikte yaşanan birçok iş kazaları ve risklerin engellenmesi hedeflenmektedir. Örneğin, akıllı sensörler meydana gelebilecek kazaları ve tehlikeli durumları raporlayarak en güvenli şekilde çalışır ve güvenli bir iş ortamı yaratır. Böylece her seviye ve süreçte doğruluk ve dayanıklılığın artması ile birlikte makine ve cihazdan kaynaklanan üretim hatalarının azalması, sistemin izlenerek kolay uyarı sistemi sayesinde bakım-onarım sürelerinin kısalması ve güvenirliğin/güvenliğin artması bekleniyor.

Endüstri 4.0’ın Çalışanlara Faydaları

-          Tehlikeli görevler için optimize edilmiş sevkiyat sistemlerinin çalışanlar için sağlık ve güvenlik standartlarında iyileştirilmesi.

-          Yaygınlaşan otomasyon sistemi ile fiziksel olarak zorlayıcı operasyonlarda ergonomik iyileştirilmelerin yapılarak çalışanlara yardımcı olunması.

-          Ağır parçaların kaldırılması, hassasiyet isteyen parça montajları gibi beden gücü isteyen durumların robotlar tarafından yapılarak çalışanların beyin gücünden yararlanılmak üzere daha değerli işlere yönlendirilmesi ve aynı zamanda genel sağlık ve güvenlik standartlarının yükseltilmesi.

-          Teknolojinin sürekli güncellenerek yeni tehditlere karşı daima güncel olması ve devamlılığın esas alınması ile çalışan için oluşabilecek tehlikeli durumların önüne geçilmesi ve gelecek tehditlere karşı stratejiler geliştirip önlemler alabilmesi.

-          Sanal gerçeklik teknolojisi ile görüntü açısı, sesler ve vücuda takılan sensörler ile çalışanları uzaktan da iş ortamında hissettirerek onlara daha etkin İSG eğitimleri sunarak zaman ve maliyet avantajı sağlanması.

Yaşam İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi olarak, Endüstri 4.0 kapsamında çalışanların daha iyi ve güvenli şartlarda çalışmaları için yapılacak teknolojik yenilikleri destekliyoruz. Tüm bu özelliklere ek olarak, Endüstri 4.0 kapsamında İSG uzmanlarının uzaktan bilgisayar aracılığı ile çalışanlara iş güvenliği ekipmanlarının efektif kullanımı eğitimi verilirken performans takibinin sağlanması üzerine çalışmalarımızı da sürdürmekteyiz.

 

 

Cehar Dudayev Caddesi, Kanuni Nazım Bey Sokak No: 4/B Örnek Mahallesi 34704 Ataşehir / İstanbul