DETERJANLAR VE DETERJANLARDA KULLANILAN YÜZEY AKTİF  MADDELER HAKKINDA TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN  KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

DETERJANLAR VE DETERJANLARDA KULLANILAN YÜZEY AKTİF MADDELER HAKKINDA TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

12.03.2018

19.01.2018-02.03.2018
 TARİHLERİ ARASI DEĞİŞEN YÖNETMELİK VE TEBLİĞLER

Yaşam İş Sağlığı ve Güvenliği Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

 

DETERJANLAR VE DETERJANLARDA KULLANILAN YÜZEY AKTİF

MADDELER HAKKINDA TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 31/10/2013 tarihli ve 28807 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deterjanlar ve Deterjanlarda Kullanılan Yüzey Aktif Maddeler Hakkında Tebliğin;

a) 5 inci maddesinin altıncı, yedinci ve sekizinci fıkraları, 19 uncu maddesinin birinci fıkrası, Ek-9’u, Ek-10’u ve Ek-11’inin dördüncü paragrafının 1 inci maddesi bu Tebliğin yayımı tarihinde,

b) Diğer hükümleri ise bu Tebliğin yayımı tarihinden altı ay sonra, yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

DETERJANLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Amaç

MADDE 1- Piyasaya arz edilen deterjanların ve deterjanlarda kullanılan yüzey aktif maddelerinin, insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı yüksek seviyede koruma sağlamak ve serbest dolaşımlarını temin etmek üzere usul ve esasları düzenlemektir.

 

Dış ambalaj deterjanın bireysel dozlarının görünürlüğü engelleyecek şekilde opak, mat ve benzeri nitelikte olacak. Deterjan ambalajı kolaylıkla tekrar kapanabilen, kendi kendine ayakta durabilen bir yapıda olurken, dış ambalajın tekrar tekrar açılma ve kapanma koşulları altında işlevselliğini muhafaza eden bir kapak ile donatılacak.

 

Küçük çocukların ambalajı açmasını zorlaştıracak şekilde iki elin koordineli eylemini belirli bir güç gerektirerek küçük çocukların ambalajı açma yeteneğini engelleyen bir sistem getirilecek. Tablet deterjanlar kazara ağza alınması durumunda, en fazla 6 saniye süreyle oral itici davranışa neden olan güvenli konsantrasyonda caydırıcı bir madde içerecek.

 

Deterjan ambalajlarında ürünün adı ve ticari adı, piyasaya sunan firmanın ticari adı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi, deterjanın kullanma talimatı, özel uyarılar yazılacak. Bu bilgiler de Türkçe olarak yer alacak. Tüketiciye sunulan deterjanların ambalajları üzerinde hatalı kullanıma yönlendirebilecek meyvelerin grafik gösterimleri yasak olacak. Tek kullanımlık tablet çamaşır ya da bulaşık makinesi deterjanları ayrıca bir dış ambalaja sahip olacak.

 

Hem insan hem de çevre sağlığı açısından zararlı sayılan fosfatın bulaşık deterjanlarında kullanımı kısıtlanacak. Ev tipi temizlik ürünlerinin içeriğinde bulunan nitrik asit oranı yüzde 20'yi geçemeyecek. Deterjan ve dezenfektanlarda kullanılan benzen kimyasalı ile ilgili de kısıtlamalar getirilecek. Kısıtlamalara uymayan deterjanlar piyasaya sürülemeyecek.

 

İmalatçılar deterjanlarda kullanılan maddelerin yönetmelikte yer alan hükümlere uygun olmasından sorumlu olacaklar. Ürünlerin etiketlerinde üreticiye ilişkin bilgiler açık olarak yazılacak. Ambalajlarda ayrıca kullanma talimatı ve gerekli ise özel uyarılar da gösterilecek.

 

Yönetmelik Avrupa Birliği mevzuatına uyum çevresinde hazırlanmıştır.

 

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmeliğin;

a) 17’nci maddesinin ikinci fıkrası ile Ek-6A’sı yayımı tarihinden bir yıl sonra,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinden altı ay sonra, yürürlüğe girer.


Başbakanlıktan:

Konu : 2018 Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı

GENELGE

2018/3

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180220-3.pdf

 

Kaynaklar

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/10/20131031-8.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180127-4.htm

https://www.bilgit.com/duyurular.html

http://www.resmigazete.gov.tr/default.aspx

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/201 8/02/20180228.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180228.htm 

 

YAŞAMINIZA YILLAR EKLEYİN
 

 

Cehar Dudayev Caddesi, Kanuni Nazım Bey Sokak No: 4/B Örnek Mahallesi 34704 Ataşehir / İstanbul