ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001-2015  Kalite Yönetim Sistemi nedir?

ISO 9001-2015 , kuruluşların sürdürülebilir bir kalite yönetim sistemi kurması için ihtiyaç duyduğu süreçleri, politikaları ve yaklaşımları açıklar. Günümüzde tüm dünyada kuruluş bağlamı ve faaliyet alanı fark etmeksizin her sektör ve şirket için en yaygın ve en temel yönetim sistemi standartlarından biridir. ISO 9001-2015 Standardı, bir kuruluşun müşteri şartlarını ve uygulanabilir mevzuat şartlarını karşılayan ürünleri sağlama yeteneği olduğunu kanıtlaması gerektiğinde ve müşteri memnuniyetini artırmayı amaçladığında uyacağı kalite yönetim sisteminin şartlarını belirtir.

ISO 9001-2015 Standardı, esas olarak bir kontrol mekanizmasıdır. Bu standardın amacı, hata ve kusurları azaltmak, ortadan kaldırmak ve daha önemlisi oluşabilecek hata ve kusurları önlemektir. Standart, direk olarak ürün ve hizmet kalitesiyle ilgili değil, yönetim sisteminin kalitesi ile ilgilidir.

ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi standardının gerekliliklerini karşılayan kuruluşlar ISO 9001-2015 Belgesi alabilmektedir.

 Kalite yönetim sistemini bağımsız üçüncü taraf akredite kuruluşlar aracılığıyla doğrulayan işletmeler bu sayede piyasada farklılaşabilmekte ve rekabet gücünü artırabilmektedir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi'nin Faydaları Nelerdir?

Müşteri ilişkilerine odaklanan kuruluştaki müşteri şikayetleri azalır, müşteri memnuniyeti ve bağlılığı daha da artar.

Müşteri istek ve beklentilerini ön planda tutarak, daha iyi ürün tasarımı sağlar.

İyi tasarım ve planlama, işlem maliyetlerini azaltır.

Kalite problemlerinden kaynaklanan kalitesizlik maliyetlerini minimuma indirir.

Faaliyetlerin daha iyi planlanması, sorunların daha hızlı çözülmesi ile etkin bir yönetim sağlanmış olur.

Bu şekilde yönetim, tüm boyutlarıyla işletmesini daha net kontrol altında tutar, daha sağlıklı kararlar verir.

Tüm sorunlar sistematik şekilde analiz edileceğinden, işletmede sürekli bir gelişme olur.

Çalışanların faaliyetlere katılımı sağlanır, motivasyon ve çalışma heyecanları artar.

Her alanda sürekli iyileştirme ile kalifiye eleman oranı artar.

Departmanlar arası problemlerin çözümünde sistematik yaklaşım, verimliliği artırır.

Süreçler ve fonksiyonlar arasındaki tanımlanmış işleyiş, organizasyon içinde sağlıklı bilgi akışı sağlar.

Kuruluşun kalite imajı güçlenir, müşterilerin güveni artar.

Yeni pazarlara açılma imkanı sağlayarak, rakipler ile olan farkı artırır.

Sistematik ve yönetsel bir altyapı kurarak kurumsallaşma yolunda bir adım daha ileriye gidilmesini sağlar.

Kurumsal kimlik, istikrarı da beraberinde getirir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Aşamaları Nelerdir?

Organizasyon bağlamını analiz etmek.

Liderlik.

Planlama ve Organizasyon.

Uygun altyapı ve destek.

Operasyon.

Performans değerlendirmesi.

İyileştirme ve düzeltme.

Sürekli iyileştirme ve gelişim.

Cehar Dudayev Caddesi, Kanuni Nazım Bey Sokak No: 4/B Örnek Mahallesi 34704 Ataşehir / İstanbul