OSGB

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi)

OSGB hizmetimiz ile işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hemşiresi ihtiyaçlarınız YİSGÜM kalitesi ve güvencesinde!

Bilindiği üzere, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre 1 işçi çalıştırandan başlamak üzere tüm işyerleri iş sağlığı ve güvenliği görevleri için işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hemşiresi çalıştırmak ya da bu hizmeti bir ortak sağlık ve güvenlik biriminden (OSGB) almak zorundadır.

YİSGÜM OSGB Farkı

İşyerinizdeki iş sağlığı ve güvenliği hizmetine bütüncül bir proje yönetimi vizyonuyla yaklaşırız. Ölçüm, analiz, raporlama, iyileştirme süreçleri hizmete başladığımız ilk günden itibaren kontrolümüz altına girer.

İşyerinize özgü iyi uygulama örnekleri yaratırız. Çünkü yasal mevzuata uygunluk sizi korusa bile, sistemi size özgü hale getirmez. Size özgü bir sistem ise çalışanlarınız için daha güvenli bir iş ortamı, sizin için ise maliyetlerinizin etkin kullanılmasıdır.

İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hemşiresi personelimiz bizimle yıllardır çalışmaktadırlar. Mesleki gelişimleri için kurum içi ve kurum dışı sistemli eğitim alırlar. Bu yüzden, hizmet kaliteleri yüksektir. Gereksiz personel değişimi ihtiyacı duymayız.

Yetki Belgesi Kontrol

YİSGÜM’ün, Yaşam İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. olarak yetki belgesi onayı duyurusuna ulaşmak için önce İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün şu sayfasına gidip, ardından sayfadaki OSGB İşlemleri bağlantısına tıklayabilir ve ardından da açılan sayfada Yetkilendirilmiş Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri (OSGB) ve Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM) Listesi için tıklayınız bağlantısına tıklayarak açılan dosyadan ismimizi kontrol edebilirsiniz.

 

Cehar Dudayev Caddesi, Kanuni Nazım Bey Sokak No: 4/B Örnek Mahallesi 34704 Ataşehir / İstanbul