YÜKSEKLER, KORKUNUZ OLMASIN

YÜKSEKLER, KORKUNUZ OLMASIN

09.09.2019

 

 

Yüksekten düşme sonucu meydana gelen iş kazalarında her yıl on binlerce işçi ciddi hasarlar görmekte ve bu hasarlar gelecekteki yaşamlarını da etkileyecek düzeyde gerçekleşmektedir.

Fiziki olarak büyük hasarlara yol açan yüksekten düşme, ölümlere ve kalıcı hasarlara da yol açmaktadır. Yüksekten düşerek iş kazası yaşama, genelde işverenin veya işçinin sorumluluklarından kaçması ve dikkatsiz davranması sonucu gerçekleşir.

Düşme durumunda yaralanma riski olan çalışma alanları, yüksek ve önlem alınması gereken noktalar olarak sayılmaktadır. İşçinin, baz alınan referans noktası üzerinde bulunması ve tehlike oluşturabilecek her çalışmada, gerekli bütün önlemleri alması ve kişisel koruyucu donanımları kullanması gereklidir.

Ülkemizde, 120 santimetrenin üzerindeki her çalışma alanında, yüksekte çalışan işçinin kişisel koruyucu donanımları kullanmaları gerekmektedir. Yasal yükseklik Avrupa’da 180, Amerika’da da 120 santimetre olarak kabul edilmektedir.

Yüksekte çalışacak işçilerin;

Kişisel koruyucu donanımlarını uygun seçmeleri ve kullanmayı bilmeleri adına eğitim almış olmaları gerekmektedir. Ayrıca yine yüksekte çalışacak olan işçinin, emniyet kemerini de ihmal etmemesi gereklidir.

İşçilerin, yüksekte çalışmaya başlamadan önce, yöneticileri tarafından şu soruların cevaplanması hayati önem taşımaktadır;

·         Yüksek alanda çalışmak için gerekli planlar yapılmış mı?

·         Risk analizi yapıldı mı? Yapıldı ise sonuç nedir?

·         İşçi, yüksekte çalışmak için gerekli eğitimleri aldı mı?

 

“İnşaat sektöründe meydana gelen iş kazalarının yüzde 61’i, yüksekten düşme sonucu meydana gelmektedir.”

 

Amerika Çalışma Bakanlığı’na bağlı bir ajans olan Mesleki Güvenlik ve Sağlık İdaresi’nin (OSHA) yaptığı çalışmaya göre, 4 metrenin üzerinden düşüp iş kazası geçiren işçilerin yüzde 73’ü hayatını kaybetmektedir.

 

Kazalar Nasıl En Aza İndirilebilir?

 

·         İşe başlamadan önce ve belirli aralıklar ile çalışma alanında risk değerlendirmesi yapılmalıdır.

·         Risk değerlendirmesi sonucu, tehlikeli olan bölgelerdeki risklerin giderilmesi sağlanmalıdır.

·         İş yerinin ve çalışanların, iş sağlığı ve güvenliği ilkelerine sahip olmaları, yüksek alanlarda çalışmak için gerekli fiziki özelliklere sahip olmaları gerekmektedir.

·         İSG ilkelerine bağlı olarak, yüksekte çalışılacağı zaman kişisel koruyucu donanımların, emniyet kemerinin ve çelik gezinme halatının eksiksiz bir şekilde kullanılması gereklidir.

·         Çalışılacak yüksek alanda enerji hattı veya kabloları var ise, enerjinin kesilmesi veya bir problem yaratmayacak şekilde kullanılması gerekmektedir.

·         Eğimi fazla olan yerlerde, mobil vinçlerden faydalanılmalı ve oluşacak riskler bu şekilde minimuma indirilmelidir.

·         Karanlık ortamda ve hava koşullarının kötü olduğu zamanlarda kesinlikle çalışma gerçekleştirilmemelidir.

·         Çalışılacak iskelenin ve zeminin sağlamlığının, işten önce kontrol edilmesinde yarar vardır.

·         Çalışma alanına yetkisiz ve tecrübesiz kişilerin girmemesi, iş kazası oranını düşürecektir.

·         Çalışma alanında iş ikaz işaretlerinin kullanılması, iş kazası riskini düşürecektir.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Cehar Dudayev Caddesi, Kanuni Nazım Bey Sokak No: 4/B Örnek Mahallesi 34704 Ataşehir / İstanbul