Şantiyede İş Güvenliği

Şantiyede İş Güvenliği

29.01.2018

Ülkemizde ölümle sonuçlanan iş kazalarının %31’i birinci sırada yer alan inşaat sektöründe meydana geliyor. Bu oranlar, inşaat sektörünün iş sağlığı ve güvenliği alanında taşıdığı riski açıkça ortaya koyuyor. Bu durumun en önemli etkenleri arasında, inşaat işçisinin geçici olması, ağır ve tehlikeli iş yükünün ve işçi sirkülasyonunun fazla olması yer alıyor. Aynı zamanda, inşaat işçileri, asbestozis, sırt ağrıları, el kol titreşimi sendromu ve çimento yanıklarına kadar çok çeşitli sağlık sorunları ile de karşı karşıya kalıyor.

Önemli tehlike ve riskler

Bir şantiyede ölüme, yaralanmaya veya sağlık sorunlarına yol açabilecek birçok etken vardır. Bunlardan bazıları;

1-Yüksekten düşme 
2- Taşıt kazaları 
3- Elektrik akımına kapılma
4- Kazı çalışmalarında toprak altında kalma
5- Düşen cisimlerin çarpması
6- Asbesliflerini soluma
7- Ağır malzemelerin taşınmasında oluşan sırt ağrıları
8- Tehlikelerle maddelerle temas
9- Yüksek gürültü nedeniyle işitme kayıplar

Saha Yönetimi

İşveren ve proje sorumlusu çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamak için;

1- Tüm çalışanları risklerden korumalı
2- Kaçınılmayan riskleri değerlendirmeli
3- Riskler ile kaynağında mücadele etmeli
4- Toplu koruma önlemlerine öncelik vermeli
5- Başka alternatif olmadığında bireysel önlemler almalı 
6- Acil durum prosedürleri oluşturulmalı
7- Uygun eğitimlerin verilmesini sağlamalıdır.


Yukarıda belirtilen yükümlülükler arasında yer alan ‘’risk değerlendirmesi’’ konusu 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca çıkarılan yönetmeliklerde sıkça değinilmesi nedeni ile ayrı bir önem taşımaktadır. Çalışan, tüm işyerlerinin en önemli ve vazgeçilmez değerlerinin başında gelmektedir. Bu nedenle, çalışma ortamlarından kaynaklı risklerin yönetilmesi, her anlamda işletmeler için vazgeçilmez bir unsur olarak görünmektedir. Ancak kolay olmayan sağlık ve güvenlik süreçlerinin yönetimi, uygun yöntemler kullanılmadıkça işverenler için bir kaosa dönüşebilir.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği yasası ve bağlı yönetmelikleri işverenlere yeni bir yaklaşım getirmiştir. Bu yeni yaklaşım risk yönetimi kavramıdır. Yasal olarak işinden kaynaklı risklerini yönetme sorumluluğu işverenlerin devredemeyecekleri yükümlülüğü olarak tanımlanmıştır.

YİSGÜM olarak Risk Değerlendirme Eğitimimizde, çalışma ortamından kaynaklı sağlık ve güvenlik süreçlerinin risklerini doğru yönetilmesi için hangi metodolojinin seçileceği, buna göre tehlikelerin belirlenip uygun kontrol yöntemlerinin hayata geçirilerek farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz.

 

Eğitimin Süresi

2 Gün / 12 Saat

(1 gün teorik & 1 gün grup çalışması)

 

Eğitime Kimler Katılmalı?

Şirket Sahipleri ve Yönetim Kurulu Üyeleri

Üst ve Orta Düzey Müdür ve Yöneticiler

İK Yöneticileri

İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri

Ekip Liderleri

Denetçiler / Danışmanlar

 

Eğitim İçeriği

Temel Teknik & Terminoloji

Neden Risk Yönetimi

Risk Değerlendirme Tekniği Seçimi

Risk Değerlendirmesi Prosesi

Tanımlama

Analiz

Değerlendirme

Uncertainties and Sensitivities

Ön Tehlike Analizi

Belirsizlik ve Hassasiyet

Dokümantasyon

İzleme ve Gözden Geçirme Prosesi

Risk Değerlendirmesinin Yaşam Döngüsü

Grup Çalışması (İş Sağlığı ve Güvenliği & Çevre)

 

Hukuksal Boyutu;

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Yönetmeliği, İşveren yükümlüğü bölümü 5. madde

 

 

 

 

Cehar Dudayev Caddesi, Kanuni Nazım Bey Sokak No: 4/B Örnek Mahallesi 34704 Ataşehir / İstanbul