Okullarda İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirleri

Okullarda İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirleri

11.01.2019

Zamanının büyük bir çoğunluğunu eğitim yuvalarında geçiren başta çocuklar ve diğer tüm çalışanlar için okulların, güvenli ortamlar olması son derece önemlidir. Özellikle geçmiş yıllarda yaşanmış olan bazı kazalara bakıldığında, ihmallerin ölümcül sonuçlar doğurduğu görülmektedir.

Öte yandan, gerçekleştirilen tamiratlarda periyodik bakımların yapılmaması, yemek, servis gibi hizmetlerin denetimden geçmemesi gibi etmenler de okullarda iş sağlığı ve güvenliği açısından ihmaller arasında yer almaktadır. Oluşabilecek herhangi bir iş kazasında okul yönetimi kadar okul aile birlikleri de sorumlu tutulabilmektedirler.

Söz konusu ihmal ve tehlikelerin ortadan kaldırılması adına, Temmuz 2016 tarihi itibariyle, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerince, “Okullarda İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” getirilmiştir. Buna göre, öncelikle tüm iş yerlerinde olduğu gibi okullarda da “Risk Değerlendirme Raporu” hazırlanmalıdır. Peki, nedir bu “Risk Değerlendirme Raporu”, okullarda bu rapor nasıl ve kim tarafından hazırlanmaktadır?

Okullarda Risk Değerlendirme Raporu Hazırlanması

Okullarda, iş sağlığı ve güvenliğini tehdit eden birtakım riskler bulunmaktadır. Öğrenci ve çalışanları barındıran bu riskler, ilgili yönetmelikte belirtilen yetki ve sorumluluğu bulunanlar tarafından değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik harekete geçmelidir. Bu çerçevede, öğrenci ve çalışanlar bilinçlendirilmeli ve olası tehlikelere karşı hazır hale getirilmelidir.

Okullarda Alınması Gereken Tedbirler

Okullarda risk oluşturabileceği için öncelikle dikkat edilmesi gereken bazı etmenler genel olarak şu şekilde sıralanabilir;

·         Yangın tedbirlerinin alınması

·         Acil durum eylem planının hazırlanması

·         Çalışanlar için sağlık raporlarının tamamlanmış olması

·         Öğrenciler açısından, pencere, priz ve duvar korkuluklarının temini gibi önlemlerin alınmış olması

Bu gibi ciddi risk barındıran etmenler için okullarda mutlaka tedbirler alınmış olmalıdır.

Diğer yandan belirlenen yönetmeliğe göre, 50 kişiden fazla çalışanın bulunduğu okullarda iş güvenliği uzmanı ile iş yeri hekimi bulundurulması zorunludur. İş güvenliği uzmanları, belirleyecekleri zamanlarda okulda yangın tatbikatı yaparak, bilinçlendirme sağlamalıdır. Acil çıkış kapıları ve acil çıkış levhalarının hazırlanması ile kontrol listelerinin hazırlanması gibi sorumluluklarını yerine getirmelidir. Ayrıca okul içi yönetimi ile sürekli iletişim halinde olarak, olası tehlikelerden haberdar olması da oldukça önemlidir.

İş yeri hekimleri ise başta öğrenciler ve öğretmenler olmak üzere kişilerin sağlıklarından sorumludur. Yemekhanede çalışan yetkililerin hijyen ve sağlık kontrollerini de yerine getirmelidir.

Okullarda alınması gereken bir diğer tedbir ise acil durum eylem planlarının hazırlanmış olmasıdır. Acil durum eylem planları, korunma ve tahliye gibi durumlarda öğrenci ve çalışanların nasıl hareket etmeleri konusunda bilgileri içerisinde barındıran planlardır. Bu planlar dahilinde, okul içinde acil durum esnasında harekete geçecek ekipler kurulmuş olmalı ve bu kişilere yangın ve ilk yardım eğitimi gibi temel eğitimler verilmiş olmalıdır.

Okullar, başta öğrenciler olmak üzere tüm çalışan personel ve idari kadro çalışanları için son derece tehlike barındıran yerler olabilmektedir. İlgili kanun kapsamında okullarda da iş yerleri gibi iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alınmalı ve mevzuattaki tüm yükümlülükler eksiksiz bir biçimde yerine getirilmelidir.

YİSGÜM olarak biz de herkes için iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin önemini benimsiyor ve bu uğurda atılan tüm adımların yanında ve destekçisi olmaktan son derece kıvanç duyuyoruz.

 

 

 

Cehar Dudayev Caddesi, Kanuni Nazım Bey Sokak No: 4/B Örnek Mahallesi 34704 Ataşehir / İstanbul