Kıdem Tazminatını Kimler, Nasıl Alabilir?

Kıdem Tazminatını Kimler, Nasıl Alabilir?

11.06.2018

Çalışanların en çok merak ettiği konulardan biri, kıdem tazminatıdır. Son iş yerinde en az bir yıl çalışanların hak kazandığı kıdem tazminatı, işten çıkarılan veya çeşitli sebeplerle işten ayrılan çalışanlara, emeklilere veya vefat halinde 4857 sayılı İş Kanunu gereğince işveren tarafından ödenmesi gereken bir tazminat türüdür. İşçinin haksızlığa uğrayarak işsiz kalması durumunda hayatını idame ettirebilmesi açısından oldukça önemli bir tazminattır. Bu hak, işverenlerin işçi haklarına ve çalışma şartlarına dikkat etmelerini sağlar ve çalışanların kolay işten çıkarılmalarını önler.

Çalışanın yanında olan bu hak, aynı zamanda işverenin de yanındadır. Bunun yüzden çalışanların bu tazminatı suistimal ederek işvereni zor durumda bırakmaması için de çeşitli düzenlemeler yapılmıştır.

KIDEM TAZMİNATINI KİMLER ALABİLİR?

1999 yılında emeklilik yaşı kademeli olarak kadınlarda 58, erkeklerde 60’a yükseltilirken, çalışanların kıdem tazminatı konusunda mağduriyet yaşamaması adına bir düzenleme yapıldı. 1475 sayılı eski İş Kanunu’nun kıdem tazminatıyla ilgili 14. Maddesine 5. fıkra eklenerek yapılan düzenlemeye göre, yaş dışındaki emeklilik koşullarını yerine getiren işçiler, işten ayrılmaları durumunda 15 yıl sigorta, 3600 prim günüyle kıdem tazminatı alabilecek. Geçmiş yıllarda, 8 Eylül 1999’dan önce işe girmiş olanları ilgilendiren bu kanun, yeni düzenlemeyle birlikte 9 Eylül 1999 tarihinden sonra işe giren 4/A statüsünde çalışan herkesi kapsıyor.

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

İşçinin işe başladığı tarihten itibaren çalıştığı her geçen yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı hesaplanır. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır. Kıdem tazminatında her sene devlet tarafından bir tavan belirlenir. 2018 yılı ilk 6 ayı için kıdem tazminatı tavanı, 5.001,76 TL’dir. Bu tavanın üzerindeki maaşlar, kıdem tazminatının hesabında dikkate alınmaz. Çalışanın geliri bu tavanın altındaysa, tazminat hesabında aldığı maaş geçerli olur. Ancak gelir, bu tavan tutarın üzerindeyse, maaş tutarı ne olursa olsun kıdem tazminatı bu tavandan hesaplanır. Kıdem tazminatı hesaplanırken sadece damga vergisi (%0,759) kesintisi yapılır.

2018 yılı için örnek kıdem tazminatı hesaplaması:

Tam olarak 2 yıl çalıştığınızı ve brüt ücretinizin 10.000 TL olduğunu varsayalım. Bu durumda hesaplama için 10.000 TL değil, tavan ücret olan 5.001,76 TL baz alınır. Sonuç olarak 5.001,76*2= 10.003,52 TL kıdem tazminatı ödemesi yapılır.

YİSGÜM olarak, sağlıklı ve güvenli bir iş hayatı dileriz.

Cehar Dudayev Caddesi, Kanuni Nazım Bey Sokak No: 4/B Örnek Mahallesi 34704 Ataşehir / İstanbul