İŞE BAŞLAMA EĞİTİMLERİNDE YENİLİKLER DÖNEMİ: SANAL GERÇEKLİK İLE İŞE BAŞLATMA!

İŞE BAŞLAMA EĞİTİMLERİNDE YENİLİKLER DÖNEMİ: SANAL GERÇEKLİK İLE İŞE BAŞLATMA!

24.01.2019

İŞE BAŞLAMA EĞİTİMLERİNDE YENİLİKLER DÖNEMİ: SANAL GERÇEKLİK İLE İŞE BAŞLATMA!

 

İş sağlığı ve güvenliği kanununa göre işe yeni başlayan çalışana ‘İşe Başlama Eğitimi’ verilmesi zorunlu. İşe başlama eğitimi, yönetmeliğin 4. maddesinde tanımlandığı şekliyle; çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı işe, varsa kullanacağı iş ekipmanına ve işyerine özgü iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini içeren konularda uygulamalı olarak verilen eğitimi ifade etmekte.

Diğer yandan işe başlayacak çalışanın şirketini, departmanları, şirket prensiplerini tanıması ve anlaması için İK departmanı tarafından oryantasyon programları yapılmaktadır.

Hem mavi yaka hem de beyaz yakalı çalışanlar için verilecek işe başlama eğitimi, oryantasyonlar ve temel eğitimlerin gerçekleştirilmesi kadar bu eğitimlerin çalışanın risk ve tehlikelere karşı korunmasını sağlayacak nitelikte olması da önemlidir. Ancak her ne kadar uygulamalı eğitimler verilse de kişi gerçek sonuçları, başına gelebilecek tehlikeleri sadece duyar ve gerektiği gibi ciddiye almayabilir.

İş kazalarının araştırılması sonuçlarına göre; %50’si kolaylıkla önlenebilecek kazalar, %48’i ise özenli çalışmalar sonucu önlenebilecek kazalar olarak sınıflandırılmış. Önlenemiyor olmasının başında çalışanın riski yeteri kadar önemsemesi geliyor.

Mavi yakalı çalışanların işe hem başlama sürecini hızlandırmak hem de etkili eğitim almalarını sağlamak önemli. Makine başında çalışacak olan fabrika veya atölye çalışanlarının, tehlikelerin farkına varmaları için makinelerin nasıl kullanıldığına dair bir eğitim içeriği ile eğer kurallara uymazlarsa başlarına gelebilecek tehlikeleri deneyimledikleri sanal gerçeklik ile eğitim modülleri tercih edilmeye başladı.

Beyaz yakalı çalışanların da işe başlama sürecinde sanal gerçeklik uygulamaları kullanılması zaman kazanımı ve motivasyonu artırıyor.

Beyaz yaka çalışanın şirketini tanıması, iş akış süreçlerini anlaması, yöneticilerini ve çalışma arkadaşlarını tanıması zaman alır. Bu süreyi mekan bağımsız aşağı çekmek, işe yeni başlayan kişiyi teknoloji odağındaki bir uygulama ile eğitmek, çalışanın şirketine bağlılığını en başta güçlendiriyor.

Yönetmelik kapsamında verilmesi zorunlu olan ‘işe başlama eğitimi’ standartlarına ve sürelerine ek olarak çalışanların gerçekten tehlikelerin farkına varması ve yeni işine kolay adapte olması için mevcut eğitim programına ek olarak Sanal Gerçeklik ile hazırlanan eğitim modüllerine çalışan bağlılığı ve iş güvenliği konularına yatırım yapan, çalışanına daha iyi, daha değerli hissettirmek için farklı yöntemler geliştiren İK yöneticileri, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları oldukça ilgi duyuyorlar.

 

 

 

Cehar Dudayev Caddesi, Kanuni Nazım Bey Sokak No: 4/B Örnek Mahallesi 34704 Ataşehir / İstanbul