İŞ YERLERİNDE YENİ DÖNEM: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI ve HEKİM ZORUNLULUĞU

İŞ YERLERİNDE YENİ DÖNEM: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI ve HEKİM ZORUNLULUĞU

06.09.2018

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile iş yerlerinde iş güvenliği ve hekim bulundurma zorunluluğu, mevcut olan bir yasaydı. 2017 yılında başlatılan ve iş güvenliği ve işçi sağlığının korunması amacıyla çıkarılan “50’den fazla işçi barındıran işletmelerde ‘iş güvenliği uzmanı ve hekim’ görevlendirme zorunluluğu” ise; 2020 yılından itibaren 50’den az işçi çalıştıran işletmelerde de uygulamaya girecek. Düzenleme, özel sektörün yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarında da zorunlu olarak uygulanacak. Hekimler, kendilerine tahsis edilen haftanın belirli günlerinde görev yapacaklar. Yasadaki bu yükümlülüğü yerine getirmeme cezası ise 13 bin lirayı bulacağı söyleniyor.

İşveren de Uzmanlık Yapabilecek

Yeni düzenlemeyle birlikte, işverene de, iş güvenliği uzmanı sorumluluğunu kendisinin üstlenebilmesi yetkisi gelecek. Böylelikle işveren veya işveren vekilleri Anadolu Üniversitesi ve ÇSGB işbirliği ile yürütülen online sertifika programına katılarak kendi işyerlerinin iş güvenliği uzmanı olabilecekler. Bu sayede işe giriş sağlık raporlarının verilmesi ve periyodik sağlık kontrollerinin yapılması dışındaki bütün iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini yürütebilir hale gelecek.
İşverenlerin bu durumda uymaları gereken belirli yükümlülükler ise şu şekilde;

·        Risk değerlendirmesi yapmak, 

·        Acil durum eylem planı yapmak, 

·        Tahliye planı oluşturmak ve tatbikat yapmak, 

·        Çalışanları bilgilendirmek, eğitime tabi tutmak, 

·        Çalışan temsilcisi seçilmesini sağlamak, 

·        İş kazalarının bildirimini yapmak, 

·        İşyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturmak, 

·        Sağlık gözetimlerini gerçekleştirmek, 

·        İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tüm kayıtları tutmak

Yisgüm olarak, bizler de çalıştığımız firmalarda bu konuda hassas davranılmasına özen gösteriyor olacağız. Yenilikler için bizi takipte kalın.

Cehar Dudayev Caddesi, Kanuni Nazım Bey Sokak No: 4/B Örnek Mahallesi 34704 Ataşehir / İstanbul