İş Sağlığı ve Güvenliğine Ne Kadar Önem Veriyoruz?

İş Sağlığı ve Güvenliğine Ne Kadar Önem Veriyoruz?

12.02.2018

Günümüz dünyasında çalışanlar, güvenli ve düzenli, çalışma arkadaşları ile dayanışma içinde olduğu bir çalışma ortamı bekliyor. İşverenler ise performansı düşük çalışanlar ve iş kazalarının olmadığı, kaza ve sağlık nedeniyle oluşan maddi kayıpların minimum olduğu bir iş yeri ortamı istiyor.

Bu istekleri karşılayacak olan da, İş Güvenliği ve Sağlığı dediğimiz, sağlık ve güvenlik sorunlarının önlenmesi veya azaltılması amacıyla, işyerlerinde yapılan bilimsel, teknik ve tıbbi çalışmaların tümü. Ancak bazı işletmeler, “İş Sağlığı ve Güvenliği”ni maliyet unsuru olarak görüp gerekli önemi vermeyebiliyor. Genel olarak bu alanda yatırım yapılmayan işlerde gelecekte büyük kayıplar yaşanıyor. Örneğin, 2017 yılında Avustralya’da Varsity Gölü civarında inşaattan düşüp yaralanan bir işçi nedeniyle inşaat çalışmaları 10 gün süreyle durduruldu. Bu olay, yeterli önlem alınmaması sebebiyle bir işçinin yaralanmasına sebep olurken, işverenin maddi kazancında da kayıplara neden olmuştur.

Araştırmalar da gösteriyor ki ülkemizde her gün 6,5 dakikada bir 220 iş kazası olmakla birlikte 3 saatte 1 kişi, iş kazası sonucu iş göremez hale geliyor. Bu iş kazaları ve meslek hastalıklarının sosyal güvenlik sistemimizde yarattığı maliyet ise yıllık 4 MİLYAR TL.

Yisgüm olarak, iş ortamında can ve mal kayıplarını önlemekten sonraki amacımız, iş sağlığı ve güvenliğini işletmeler için maliyet unsuru olma düşüncesinden çıkarıp bir verimlilik unsuruna dönüştürmek.

Dünya’da Neler Oluyor?

Dünyada her yıl ortalama 270 milyon iş kazası meydana gelmekle birlikte 160 milyon kişi meslek hastalığına tutuluyor ve yılda 1,2 milyon işçi hayatını kaybediyor.

Uluslararası Çalışma Örgütü’ne göre ise, dünyada her yıl 2.000.000 çalışan iş kazaları nedeniyle hayatını kaybediyor ve bu rakamın giderek artacağı düşünülüyor. Bu oranları hasılaya yansıtırsak, iş kazaları ve meslek hastalıklarının toplam maliyeti gelişmiş ülkelerin Gayri Safi Milli Hasılaları’nın %1-%5 bölümünü kapsıyor. Bu oranları gelişmekte olan ülkeler ile karşılaştırdığımızda oranların daha fazla arttığını görüyoruz.

Yisgüm olarak sağlık ve güvenlik sorunlarına dikkat çekerek bu konuda eğitimler veriyoruz. Güvenli bir çalışma ortamı ve sürdürülebilir verimlilik açısından önem verilmesi gereken bir konu olduğuna inanarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

 

 

 

Cehar Dudayev Caddesi, Kanuni Nazım Bey Sokak No: 4/B Örnek Mahallesi 34704 Ataşehir / İstanbul