İş sağlığı ve güvenliğinde yöneticinin rolü

İş sağlığı ve güvenliğinde yöneticinin rolü

11.02.2019

 

Önleme, iş sağlığı ve güvenliğinin temel yapı taşıdır. Kısa ve uzun vadeli riskleri görmek için iş süreçlerini analiz etmek, tespit edilen risklerden kaçınmak için harekete geçmek ise uygulanma şeklidir. Temelde tüm iş sağlığı ve güvenliği sistemleri iş yerindeki riskleri belirlemek ve en aza indirmek için tasarlanmıştır. Bu sistemlerin sorunsuz çalışması gerekir. Çelişkiler ile süreci yönetmek siteme zarar verebilir, yönetim şekli net, disiplinli, sapmalara izin verilmeyecek şekilde olmalıdır. İş sağlığı ve güvenliğinin yasal bir zorunluluk olmasını hatırlamanın yanı sıra bu konuda eğitimlere katılmak, uzmanlar ile durum tespitleri, önlemler, rollerin belirlenmesi konusunda ilişkili kalmak da önemlidir.

İş sağlığı ve güvenliğini ciddiye almak riskleri engellemenin yanı sıra çalışanlarda motivasyonu ve bağlılığı da artırır. Maliyetleri ve riskleri azaltır; çalışanların devamlılığı iş kaybını engeller ve olası kazalar sonucu iş verene yansıyan maliyetler ortadan kalkar.

İş sürekliliği ile verimlilik artar. Üretim devamlılığı, iş kazalarının yaşanmıyor olması şirket imajını da olumlu etkiler.

 

İş sağlığı ve güvenliğinde yönetim yaklaşımı nasıl olmalı?

Her iş alanında liderlik başarının anahtarıdır. İSG’de önleyici yaklaşım ancak destek görüldüğünde amacına ulaşır. Bu nedenle bu konuya liderlik ederken güçlü iletişim kurmak, çalışanların birbirleri ile iletişimini önemsemek, değerlendirme ve inceleme yapısında disiplinli, takipçi olmak önemlidir.

Yönetim, iş ortamında iş güvenliğini vaat etmenin yanı sıra bunun organizasyonun temel bir yapısı olduğunu da benimsetmelidir.

Yönetim, örnek teşkil eder, bu nedenle her zaman kurallara uyumlu olmalıdır.

Yönetim, olası iş kazalarını önleme konusunda rol alan kişilerin doğru sorumlulukları oturtmalıdır.

İş sağlığı ve güvenliği bir işletmenin devamlılığını sağlayabilir. Önleyici yaklaşımlar ancak yönetim tarafından önemle ele alınırsa faydalı olur.

İş sağlığı ve güvenliğini geliştirmek bazı temel yönetim ilkeleri kilit öneme sahiptir.

Bunlar:

• Etkili ve güçlü liderlik;

• İşçileri yapıcı görevler belirleyerek sisteme dahil etmek;

• İş sağlığı ve güvenliğinde izleme ve raporlama geliştirme ve önlem için hayati önem taşır. 

 

• Çalışanlarla etkileşimde bulunmak için iş istasyonlarını ziyaret etmek; böylece işçiler yalnızca sorunları iletmekle kalmayabilir, aynı zamanda çözümler de üretebilirler.

• Kişisel sorumluluk almak ve umursadığını göstermek

 

Yarının başarılı şirketleri, çalışanlarının sağlığı ve güvenliği için bugünden vizyon ön görüp inovasyona yatırım yapan şirketler olacaktır. Günümüzde iş sağlığı ve güvenliğine yönetimin katılımı işin ilerleyişi, gelişimi için merkezde bir konu olarak görülmelidir.

 

 

 

Cehar Dudayev Caddesi, Kanuni Nazım Bey Sokak No: 4/B Örnek Mahallesi 34704 Ataşehir / İstanbul