İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE İNSAN KAYNAKLARININ ROLÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE İNSAN KAYNAKLARININ ROLÜ

01.04.2019

Şirketlerde insan kaynakları departmanı, kurum kültürünü aktaran, iş şartlarına uygun ve nitelikli personel alımını gerçekleştiren ve personellerin verimli, kaliteli, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışabilmesini sağlayan departmandır. Aynı zamanda personellerin mesaileri boyunca fiziki ve ruhsal olarak oluşabilecek risklerden, tehlikelerden ve kazalardan da korunmaları için gerekli tedbirleri almaktan da sorumludurlar.

İşe alımlarda aktif rol oynayan insan kaynakları departmanı, birbiri ile uyumsuz veya anlaşması zor bir grubu bir araya getirdiği taktirde huzursuz bir çalışma ortamı oluşturmuş olur. Huzursuz bir çalışma ortamında çalışanlar arasında güvensizlik ve iletişim kopukluğu yaşanabilmektedir. Bu problemler de verimliliğin düşmesine, sürekli personel sirkülasyonu oluşmasına ve daha da önemlisi iş kazaları yaşanmasına sebebiyet verebilmektedir.

İnsan kaynakları personelleri, çalışan personellere huzurlu, güvenli ve tedbirli bir iş alanı sağlamalıdırlar. Bu yüzden öncelikle kendileri için iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini başarı ile almaları gerekmektedir. Aynı zamanda çalıştıkları personellerin alacakları eğitimleri organize etmeli ve sonuçları raporlayarak düzenli karşılaştırma yapmalıdırlar.

İşe alımlar gerçekleştirilirken, personellerin uyum, davranış ve kişisel özellikleri de ele alınmalıdır. Herhangi olumsuz bir durumda personellerin; zorlanma, gerilim, güvensizlik, kaygı ve panik gibi vereceği tepkiler göz önünde bulundurulmalıdır. Bu tarz tepkiler tehlike anında veya iş kazası yaşanması durumunda, personellerin sağlıklarını olumsuz yönde etkileyebilecek davranışlardır.

Sanayileşmenin artması ile beraber neredeyse her sene iş kazalarında ve meslek hastalıkları oranında artış gözlemlenmektedir. Bu yüzden insan kaynakları departmanının görevi sadece personel alımında değil sonrasındaki süreçte daha da önemli hale gelmektedir. İnsan kaynakları departmanı, iş sahası ve kriterlerine göre uygun iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini gerçekleştirmeli ve çalışanlarda da iş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturmalıdır. İş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile beraber gerekli denetimlerin düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesi ve tehlikelerin, gerçekleşmeden fark edilip önlenmesi için çalışmalar gerçekleştirmelidir.

Çalışan personellerin iş verimlilikleri artırmak için onları fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan üst seviyeye çıkarmak gerekmektedir. Çalışanların, kendi niteliklerine uygun alanlarda çalışması, standart çalışma saatlerine sahip olmaları ve kişisel ihtiyaçlarına vakit ayırmaları gerekmektedir. Bu şartları sağlayan bir kurum, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve iş kazalarının minimuma indirgenmesi adına önemli adımlar atmış olacaktır.

 

Cehar Dudayev Caddesi, Kanuni Nazım Bey Sokak No: 4/B Örnek Mahallesi 34704 Ataşehir / İstanbul