İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HERKESİN SORUMLULUĞUNDADIR

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HERKESİN SORUMLULUĞUNDADIR

18.03.2019

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Herkesin Sorumluluğundadır

 

İşçinin genel olarak “bana bir şey olmaz” düşüncesi, yöneticinin işçiyi, “acele bir şekilde halledilmesi için tedbirsiz davranışa yöneltmesi” veya bakımları ertelenen/değiştirilmeyen iş makineleri ve ekstra maliyet çıkartacak olması sebebi ile çalışma ortamında gerekli tedbirlerin alınmaması…

Genel anlamda iş kazalarına yukarıda saydığımız davranışlar sebebiyet vermektedir. Dünya genelinde her sene ortalama 200 milyonun üzerinde iş kazası meydana gelmekte ve bunların 3 milyona yakını ölüm ile sonuçlanmaktadır. İşçi, işveren ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanı yaralanmalı veya ölümlü kazaları engellemede en önemli unsurlardır. Bilinçli bir şekilde çalışan işçi, ondan tehlikeli bir uygulama istemeyen yönetici ve her türlü tehlikeli durumu göz önüne alan İSG uzmanı. Çalışma ortamında bu üçü yeterli olabilmektedir. Ama toplumun her kesiminin de bu konuda gerekli bilince sahip olması gerekmektedir. Toplum bu konuda yetersiz bilince sahip olduğu sürece iş kazaları, sadece meydana geldiği zaman hatırlanacak bir olay olmaya devam edecektir.

Her ülkenin farklı sorumluluk anlayışları olsa da iş sağlığı ve güvenliği sadece işçi ve yöneticiye indirgenmeyecek derecede önemli bir konudur. Her çalışana mesleki ve yaptığı iş özelinde eğitim verilmelidir fakat iş kazalarını önlemede sadece bu yeterli olmakta mıdır? İş güvenliği eğitimini başarılı bir şekilde almış ve tam dikkat ile çalışan bir işçinin, o anda engellenemeyen tehlike ile karşı karşıya kalması onun hatasından mı kaynaklanmaktadır?

İş kazalarını önlemede, tehlikeli davranışlarda bulunmamak, gerekli ise koruyucu ekipmanları kullanmak çalışanın sorumluluklarıdır. Bazı durumlarda çalışan, iş geleceğinin tehlikede olduğunu düşünerek tehlikeli ortamları raporlama ve şikayet etme gibi durumlardan uzak durmaktadır. Bu şekilde davranarak hem kendisinin hem de iş arkadaşlarının sağlıklarını tehlikeye atmaktadırlar. Tehlike arz eden durumların yetkililere bildirilmesi, raporlanması ve önlenmeden önce eylem planının gerçekleştirilmesi, iş kazalarının gerçekleşmeden önlenmesi de için işçiye düşen sorumluluklardan birkaçıdır.  

Düşünüldüğü zaman iş kazası yaşayan her işçi, toplum için üretim süreci sağlarken bu kazayı geçirmektedir. İster bir şantiye alanında olsun isterse bir fabrikada üretim yaparken olsun. İşçi o sırada hem kendi hayatını idame ettirmek adına hem de toplumun faydası adına çalışmaktadır. Eğer işçi tehlikeli bir ortamda çalışmakta veya çalıştırılmakta ise bunun sorumlusu işveren, İSG uzmanı olduğu kadar toplumdur da. Bu sebepten dolayı sadece işçi, işveren ve İSG uzmanı üçgeni dışında, toplum genelinde de iş sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşturulması gerekmektedir.

 

İş kazalarını önlemek bizlerin, sizlerin elinde…

 

 

 

Cehar Dudayev Caddesi, Kanuni Nazım Bey Sokak No: 4/B Örnek Mahallesi 34704 Ataşehir / İstanbul