İŞ SAĞLIĞI VE ERGONOMİK ÇALIŞMA ORTAMI

İŞ SAĞLIĞI VE ERGONOMİK ÇALIŞMA ORTAMI

07.10.2019

Ergonomi; İş sağlığı ve güvenliği ve iş hijyeni kuralları çerçevesinde çalışma ortamının insan faktörü ile uyumunu inceleyerek, mesleki risk, mesleki hastalıkların ve iş kazalarının en alt seviyeye indirilmesi çalışmalarıdır. Ergonomik çalışma ortamı kısaca: Çalışma ortamının iyileştirilmesi, iş veriminin artırılması ve meslek hastalıklarını önleyici uygulamalardır.

Çalışma ortamlarında personellerin rahat bir şekilde çalışacakları ve verimlerini düşürmeyecek etmenler olması oldukça önemlidir. Bu etmenler, masa başında bilgisayar üzerinden çalışan bir personelin koltuğu ve masası için de geçerlidir, duvar boyayacak ustanın kullanacağı merdivenin uzunluğu, rahatlığı ve güvenliği için de. Ergonomik olmayan çalışma ortamları, her türlü iş kazasına ve meslek hastalıklarına yol açabilmektedir. Ergonomik olmayan ortamlar aynı zamanda iş verimini de oldukça düşürmektedir.

 

Ergonomi aşağıdaki ilişkiler üzerinde durur;

 • İş – Personel uyumu                                     
 • Ortam – Personel uyumu
 • Donanım – Personel uyumu
 • Sistem – Personel uyumu
 • Personel – Personel uyumu
 • İş yeri – Personel uyumu

Ergonomi Biliminin Temel Amacı ise;

 • İş sağlığı ve güvenliği şartlarının sağlanması,
 • İş gücü kayıplarının önlenmesi,
 • Yorulmanın ve iş nedeniyle oluşan stresinin azalması, motivasyonun artması,
 • İş kazaları ve mesleki risklerin önlenmesi,
 • Verimlilik ve yapılan iş kalitesinin yükseltilmesi,
 • İşçilerin daha fazla çalışmasını sağlayarak üretimin artırılması,
 • Fiziksel güçten daha az güç gerektiren otomatikleşmiş süreçler ile daha az hata yaparak üretim kalitesinin artırılması,
 • Çalışanlar için ödenen sağlık ve iş gücü değişimi masraflarının azaltılması.

Çalışma Ortamındaki Ergonomik Rahatsızlıklar

Çalışma ortamında görülen ergonomik rahatsızlıklar, büyük oranda kas ve iskelet sistemi rahatsızlıkları olarak tanımlanmaktadır. Kas ve iskelet sistemi rahatsızlıkları, genellikle şiddetli travmalar tarafından oluşmazlar ama kaslar, tendonlar, bağlar, eklemler ve kıkırdaklar gibi yumuşak dokularda ve sinir sisteminde tekrarlı incinmeler nedeniyle yavaşça ortaya çıkarlar.

Kas iskelet sistemi rahatsızlıkları, ofiste çalışan kişilerden endüstri işçilerine, ev işleri yapanlardan atletlere ve hobi ile uğraşanlara kadar herkeste görülebilir. İşle ilgili kas ve iskelet sistemi rahatsızlıkları, iş yöntemi ve çalışma ortamının neden olduğu rahatsızlıklardır. Çalışanların fiziksel yeteneklerinin işin fiziksel gereklilikleri ile uyuşmadığı zamanlarda ortaya çıkarlar.

Ergonominin Risk Etkenleri;

Psikolojik Faktörler

Çevresel Faktörler

Fiziksel Faktörler

Zihinsel Etkiler

Gürültü

Tekrarlama

Psikososyal Etkiler

Sıcaklık ve Nem

Uygunsuz Duruşlar

Organizasyonel Etkiler

Aydınlatma

Statik Duruş

Sosyal İletişim

Titreşim

Aşırı Güç

 

Kimyasallar

Sıkışma

 

Cehar Dudayev Caddesi, Kanuni Nazım Bey Sokak No: 4/B Örnek Mahallesi 34704 Ataşehir / İstanbul