İş Kazası Madenciliğin Doğası Değildir!

İş Kazası Madenciliğin Doğası Değildir!

04.12.2018

Madencilik, değerli mineral ve jeolojik materyallerin elde edilmesi için yapılan yeraltı ve yerüstü çalışmalarına verilen genel addır. Bugün gelişmekte olan birçok ülkenin en büyük döviz kayaklarından biri olan madencilik sektörü, ne yazık ki iş kazaları ve meslek hastalıklarının en fazla görüldüğü sektörlerden biridir. Bunda elbette ki iş sağlığı ve güvenliği konusundaki bilinçsizlikler ve alınan önlemlerin yetersizliği, büyük etken oluşturmaktadır.

Türkiye’de Madencilik Sektöründe Yaşanan Kazalar

SGK’nın araştırma verilerine göre, Türkiye’de maden kazaları sonucu hayatını kaybeden işçilerin %53,56’sı “kömür ve linyit çıkarımı” esnasında gerçekleşmiştir. Ayrıca diğer maden kazalarının;

·         %44’ünü göçükler

·         %34’ünü grizu patlamaları

·         %14’ünü patlamalar,

·         %3’ünü gaz boşalımları,

·         %1’ini ise kaya düşmesi vs. gibi kazalar oluşturmaktadır.

Maden İşçileri İçin Sağlık ve Güvenlik Önlemleri

İçerisinde sayısız risk unsuru barındıran madencilik sektöründe,  İş Sağlığı ve Güvenliği adına yapılacak tüm çalışmalar, genel olarak Risk Yönetimi” başlığı altında değerlendirilmiştir. Kazaların önüne geçebilmek adına işçiler için alınması gereken bazı önlemler ise şu şekilde sıralanabilir;

-          Öncelikle sektörde çalışmanın yarattığı tehlikeleri en aza indirebilmek amacı ile “kişisel koruyucu ekipmanlar” mutlaka kullanılmalıdır.

-          Madencilik dar yerlerde çalışmayı zorunlu kılan alanlar olduğu ve kafa çarpmaları, travmalar, yarılmalar ve kanamalar yaşanabildiği için mutlaka baret gibi kafa koruyucu ekipmanların kullanımına özen gösterilmelidir. Diğer yandan nemli ortamlarda çalışma söz konusu ise baretlerin yanlarının akan suyu durdurabilmesi için yukarı bükük olması önemlidir.

-          Pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de zorunlu hale getirilen, göz ve göz koruyucu maskeler ile gözlükler ve yüzü koruyan siperlik ve maskelerin kullanımına özen gösterilmelidir.

-          Nemli ortamlarda çalışmalar yapılabildiği için kayma olasılığı göz önünde bulundurulmalı, ayakkabı ve bot seçimi buna göre yapılmalıdır. Diğer yandan, ayak parmaklarının korunabilmesi için giyilen ayakkabı veya botların ön kısımları çelik burun ile kaplanmış olmalıdır.

-          Koruyucu giysilerin soğuk veya sıcak ortamlara özel olarak tasarlanmış olması, terleme veya üşümenin önüne geçilmesi açısından önemlidir. Ayrıca işçilerin koruyucu eldiven kullanımına da özen gösterilmeli, eldivenin kullanılmadığı durumlarda ise koruyucu kremler sürülmelidir.

-          Son olarak gürültülü çalışma ortamları olan madencilik sektörü, işitme kayıplarına sebebiyet verebilmektedir. Bu nedenle işçiler mutlaka, manşonlu kulaklıklar veya kulak tıkaçları kullanmalıdırlar.

Madencilik faaliyetleri, ülkelerin gelişimleri açısından önemli bir sektördür. Bugün kullandığımız tüm araçlar ve evler madencilikle elde edilen materyaller aracılığı ile meydana getirilmektedir. “Çok tehlikeli işler” kapsamında olan madencilik sektöründe, iş kazalarının hangi alanlarda fazla görüldüğü, hangi sebeplerden gerçekleştiği araştırılmalı ve yönetici ve çalışanlar bu konuda bilinçlendirilmeli ve eğitilmelidir.

 YİSGÜM olarak biz de madencilik kazalarından korunma için gerekli önlemlerin alınması ve bu anlamda işçilerin gerekli eğitimleri almaları için yapılan bütün uygulama ve çalışmaların arkasında ve destekçisi olduğumuzu açıklamaktan kıvanç duyuyoruz.

 

 

Cehar Dudayev Caddesi, Kanuni Nazım Bey Sokak No: 4/B Örnek Mahallesi 34704 Ataşehir / İstanbul