İş Kazaları ve Alınması Gereken Önlemler

İş Kazaları ve Alınması Gereken Önlemler

11.04.2018

İş Kazaları ve Alınması Gereken Önlemler

Önlem alınmayan iş ortamlarında iş kazaları yaşanmaya devam ediyor. Bu yıl sadece Şubat ayında %86’sını ulusal ve yerel basından; %14’ünü ise işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve sendikalardan öğrenilen bilgilere dayanılarak en az 123 işçi, iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. 11’i kadın, 112 erkek, 3 çocuk ve 3 göçmenin ölüm sebepleri arasında %26’sı trafik servis kazası, %18’i ezilme göçük ve %16’sı ile düşme yer alıyor. En çok kayıp verilen işkolları ise; inşaat, tarım, taşımacılık olarak sıralanıyor.
İş kazalarının kök sebeplerini ve alınması gereken önlemleri inceledik.

Kök Sebepler

 • Ergonomik olmayan çalışma alanı,
 • İş ekipmanının doğru kullanılmaması, (Örn: Elle tutulan anahtara çekiç ile vurulması)
 • İş baskısı sebebi ile çalışanın acele etmesi,
 • Personelin kişisel risk değerlendirmesinde (R5) riski ön görmemesi,
 • Şantiye güzergahı üzerinde ki yol ayrımı, kavşak ve uyarı levhalarına özen gösterilmemesi,
 • Trafik kurallarına uyulmaması, viraja belirlenmiş olan azami hız limitinden yüksek hızla girilmesi,
 • Yüksekten düşmeye neden olabilecek tehlikeli boşlukların kapatılmaması ve gerekli tedbirin alınmaması,
 • Aydınlatmanın yetersiz olması,
 • Gözlemci tarafından çalışmaların kontrol edilmemesi,
 • Tehlikeli durumun bildirilmemesi ve gerekli önlem talep edilmemesi ,
 • Beton döküm öncesi şantiye alanın kontrollerinin yeterli seviyede yapılmaması,
 • Çalışanların şantiye alanındaki tehlikeleri ve tehlikelerin önemini kavrayamaması veya önemsememesi,
 • Stok sahası zeminin eğimli olması veya dar olması
 • Zeminde oluşan su, zemini kayganlaştırması,
 • Aydınlatmanın yetersiz olması,
 • Araç kurtarma prosedürünün olmaması,
 • El aletlerinin periyodik bakım ve kontrol listesinin olmaması,
 • Manivelanın ve zamanın yetersiz olduğunu düşünerek, işi hızlandırmak için hilti kullanılması,
 • El aletleri hakkında eğitim eksikliği ve arızalı olduğu belirtilen el aletinin kullanılması,
 • Risk algısının düşük olması,
 • Günlük araç kontrol formu tutulmaması ve günlük araç kontrol formlarının denetiminin yapılmaması,
 • Dorse Lastiklerinin farklı yükseklikte dişe sahip olması,
 • Stok sahasında ‘Damperi İndirmeden Hareket Etme’ yazılı uyarı levhasının çalışanın rahatça görebileceği boyutta olmaması ve yetersiz olması,
 • İşle ilgili özel eğitimin olmaması
 • Pompanın uzaktan kumandasının sinyalini kesmesi sonucu şantiyede temizleme işleminin yapılamaması,
 • Mobil Pompa Araç kontrol  formunun uygulanmaması.

Alınması Gereken Önlemler

§  Darbeli güç kullanılarak yapılacak sökümler için sökümlere uygun özel anahtar temini (Örn:Sökülecek yere takıldığında kilitlenerek tutma ihtiyacını ortadan kaldıran anahtar ile çakma anahtar temin edilmesi)

§  EN 388 standartlarında aşınma, kesilme, yırtılma ve delinme dirençlerine yüksek iş eldiveni temini,

§  Trafik kurallarına uyumun denetlenmesi,

§  Alt yüklenici firmanın araç kontrol formu oluşturması ve şoförler tarafından iş başı yapmadan önce araçları göz ile muayene edilmesi (lastik, far vs.) ve araç kontrol formlarının düzenli tutulması,

§  Alt yüklenici firma, yapılan tüm araç kontrol, bakım, onarım gibi faaliyetleri kayıt altında tutması,

§  Araçlarda emniyet kemerinin kullanılmasının sağlanması ve bu konuda denetimlerin arttırılması,

§  Şoförlerin döküm yapılacak şantiye güzergahı ile ilgili detaylı bilgilendirilmesi,

§  Şoförlerin trafik levha ve hız kurallarına özen göstermesi ve dikkate alması,

§  Operatörlere trafik ve hız kuralları konularında eğitimlerinin yenilenmesi ,

§  Şantiye alanındaki tüm boşluklar kapalı olmalı ve gerekli güvenlik önlemleri alınmalı,

§  Şantiye alanında aydınlatma ölçümü yaptırılmalı, aydınlatmalar yeterli seviyede olmalı ve şantiye yetkilileri bu konuda bilgilendirilmeli,

§  Şantiyede tehlikeli durum/davranış tespiti halinde önlem talep edilmeli. Gerekli önlem alınmadığı takdirde gerekirse işin durdurma kararının alınması,

§  Beton döküm öncesi şantiye alanındaki çalışma şartlarının kontrollerinin yapılabilmesi için, şantiye alanında çalışmaya başlamadan önce şantiyeye görevlendirecek personeller için prosedür oluşturulması ve çalışmaya başlamadan önce şantiye alanının kontrol edilmesi ve iş güvenliği açısından çalışabilirliğinin belirlenmesi,

§  Şantiye alanında çalışacak personeller için sağlık açısından yüksekte çalışabilir raporu ve yüksekte çalışma ve şantiye alanındaki tehlikeler konusunda eğitimi verilmesi,

§  Araç kurtarma prosedürünün oluşturulması,

§  Kameraların kontrolü ve tesis içerisinde oluşan kör noktaların iyileştirilmesi,

§  İş makinasına yaklaşılmaması yazılı uyarı levhası asılması,

§  Kepçe ile göz teması kurmadan hareket etme yazılı uyarı levhası asılması,

§  Pompa Yıkama Talimatı eğitimi verilmesi,

§  İşi hızlandırmak için uygun olmayan el aletlerinin kullanılmaması konusunda eğitim verilmesi,

§  Risk algısının arttırılmasına yönelik eğitim verilmesi,

§  El aletlerinin çeşitleri ve kullanımları eğitimlerinin yayınlanması ve kayıt altına alınması,

§  Arızalı ekipmanların sahadan uzaklaştırılması konusunda bilgi verilmesi

§  Periyodik bakim ve kontrol listelerinin oluşturulması,

§  Stok sahası zemininin eğiminin mümkün olduğu kadar azaltılması, zeminin düzgün ve sağlam hale getirilmesi

§  Stok sahası agrega malzeme depolama alanlarında, stok perdesinin önünü aşmayacak şekilde malzeme bulundurulması

§  Yapılan işe özel eğitimlerin firmalardan talep edilmesi ve kontrolünün sağlanması. ( Örn: damperli kamyonun malzeme boşaltırken ve yüklenirken ki tehlikeler ve emniyet kemerinin kullanımının önemi vb. )

§  Stok sahasında ‘Damperi İndirmeden Hareket Etme’ yazılı uyarı levhasının çalışanın rahatça görebileceği boyutta, sayıda olması sağlanması.

§  Tesis içi trafiğinin düzenlenmesi, acele ve hızlı çalışmaların ortadan kaldırılması, tesise giriş yapan tüm damperli kamyon şoförlerinin, damperi kalkık şekilde hareket etmemesi konusunda bilgilendirilmesi,

§  Araçlarda emniyet kemerinin kullanılmasının sağlanması ve bu konuda denetimlerin arttırılması,

§  Eğitimlere uygulamalı şekilde basınçlı pompaya müdahale edilmesi konusunun ilave edilmesi ve çalışanlara aktarılması,

§  Mesai saatleri kontrol edilmesi ve yasal sınırlarda olacak şekilde düzenlenmesi,

§  Mobil pompa kullanımı, kurulumu ve temizleme ile ilgili risklerin çalışanlara aktarılması,

§  R5 eğitimlerinin tüm personele tekrardan verilmesi,

§  Çalışanların kendi aracı dışındaki araçlara müdahalesi engellenmeli, eğer müdahale edilecek ise araçla ilgili farklılıkların belirlenip çalışana aktarılması.

YİSGÜM olarak tüm kök sebepleri dikkate alarak fiziksel ortamların, eğitimin, algının ve çalışma saatlerinin iyileştirilmesi için tüm önlemleri alıyoruz.

Yaşam için çalışın, çalışırken Yaşayın…

Cehar Dudayev Caddesi, Kanuni Nazım Bey Sokak No: 4/B Örnek Mahallesi 34704 Ataşehir / İstanbul