İŞ GÜVENLİĞİNDE YANGIN EĞİTİMİ VE RİSK DEĞERLENDİRİLMESİ

İŞ GÜVENLİĞİNDE YANGIN EĞİTİMİ VE RİSK DEĞERLENDİRİLMESİ

28.10.2019

Çalışma alanınız kapalı bir alan ise acil durumlarda ve doğal afetlerde ne yapmanız gerektiğini ve hangi önlemleri almanız gerektiğini işe girme sürecinde öğrenmeniz gerekmektedir. Acil durum çıkışlarının yeri, yangın tüplerinin nasıl kullanıldığı, deprem anında ne yapılması gerektiğini bilmek, tehlikeli durumlarda hayati önem taşımaktadır.

 

Çalışma Alanlarında Yangın Eğitimi

 

İş sağlığı ve güvenliği ile verilen “yangın” ve “yangında ne yapmalısınız” eğitimleri sayesinde çalışma zamanında meydana gelen bir yangın sırasında gerekli önlemleri alabilir ve gerekli yerlerde yangına müdahale edebilirsiniz.

 

Kapalı alanlarda çalışan personelin dikkat etmesi gereken ve yangın eğitimlerinin olmazsa olmazı; yangın tüplerinin yeri ve acil çıkış yollarının üzerinin açık yani herhangi bir engelin bulunmamasıdır.

 

Bir yangın sırasında acil çıkış yollarının kapalı olması veya üzerinde engel bulunması, tahliye süresini uzatır veya tahliye şansını engeller. Tahliye imkanı olmayan bir yangında ise iş kazasının boyutu çok ağır olacaktır.

 

İş sağlığı ve güvenliğinde verilen yangın eğitimlerinin teorik ve sadece “slayt” üzerinden verilmesi oldukça yanlıştır. Yangın eğitimlerinin, diğer doğal afet ve iş güvenliği eğitimleri gibi belirli periyodik aralıkları ile verilmesi ve teori değil pratik uygulama üzerine olması gerekmektedir.

 

Yangına Sebep Olabilecek Durumları Tespit Etmek

 

İş sağlığı ve güvenliği gerekliliklerinden olan risk raporu ve risk raporunun değerlendirmesi ile yangına sebep olabilecek durumlar önceden tespit edilebilmektedir.

 

İş yerindeki iş sağlığı ve güvenliği yetkilisinin düzenli bir şekilde gerçekleştireceği risk değerlendirmesi ile iş yerindeki tehlikeli durumlarla potansiyel tehlike barındıran durumlar tespit edilmeli, çözüm yolları üretilmeli, üretilen çözüm yollarının uygulanması ve uygulanan çözüm yollarının etkililiğinin raporlanması gerekmektedir.

 

İş yerindeki kabloların ortada bulunması, makinelere veya prizlere bağlı olan kablolardaki kaçak riski ihtimalleri ve ark patlamaları, çalışma ortamında yangına sebep olabilecek birkaç basit örnektir.

 

Acil çıkış yollarının durumu, yangın tüplerinin son kullanım tarihleri, gerekli ise yangın merdivenlerinin durumu ve acil çıkış ışıklarının genel durumu raporlanmalıdır.

 

Bu sebeplerin yangına sebep olma ihtimalleri ve riskli durumların ortadan kaldırılması, risk değerlendirme raporu ile çözülebilmektedir.

 

 

 

 

Cehar Dudayev Caddesi, Kanuni Nazım Bey Sokak No: 4/B Örnek Mahallesi 34704 Ataşehir / İstanbul