İş Güvenliğinde Denetimlerin Önemi

İş Güvenliğinde Denetimlerin Önemi

26.08.2019

İş kazalarının yaşanma sebepleri genel olarak; güvensiz durumlarda çalışma, bilinçsiz davranma ve denetimlerin, raporlamaların eksik/veya hiç yapılmamasından kaynaklanmaktadır. İlgili denetimlerin yapılmamasından ve ihmal edilmesinden dolayı her sene binlerce işçi, fiziksel bütünlüğünü kaybetmekte veya yaşamını yitirmektedir.

 

Saha Denetimi Nedir?

İş güvenliğinde saha denetimi; 6331 sayılı iş güvenliği kanununun tam olarak uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmek, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının yaşanmaması, iş yerinin güvenli bir şekilde işlemesi, çalışanlar için iş verimliliğinin artırılması ve işverenlerin kayba uğramamaları adına yapılan denetim, raporlama ve iyileştirme sürecidir.

Kanunda belirtildiği üzere denetimlerde; ilgili iş yerinin bulunduğu konum, üretim süreçleri ve teknolojileri, çalışanların genel sağlık kontrollerinin yapılıp yapılmadığı, sağlıklarını tehlikeye atan unsurların bulunup bulunmadığını ve iş yeri hekimi ile İSG uzmanının bulunup bulunmadığı denetlenir.

İşverenler, yasalar gereğince hem maddi-manevi kayıp yaşamamaları için hem de iş sağlığı ve güvenliği ilkelerine uygun hareket etmeleri amacı ile düzenli bir şekilde saha denetimleri yaptırmakla yükümlüdürler.

 

İSG Denetimlerini Kim Uyguluyor?

Ülkemizde iş güvenliği denetimleri, Uluslararası Çalışma Örgütü’nden alınan dayanak ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu tarafınca gerçekleştirilir.

 

·         Devlet, iş güvenliği denetimlerini planlı ya da plansız gerçekleştirebilir. Buradaki amaç; işverenlerin, sadece belirli zamanlarda değil, her zaman iş sağlığı ve güvenliği kültürüne uyup uymadığını tespit etmektir.

·         Denetimlerle beraber, iş kazalarının gerçekleşmemesi, meslek hastalıklarının yaşanmaması, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün bütün birimler tarafından uygulanması, iş akışının ve üretim sürecinin aksamaması ve iş yerindeki çalışma ortamının güvenli olması gibi konular ele alınır.

·         Plansız denetimler genel olarak; iş kazası yaşanması, meslek hastalığının ortaya çıkması veya şikayet oluşması sonucu gerçekleştirilir.

 

Denetim Sonucunda Ne Gibi Yaptırımlar Uygulanır?

İşverene,

·       İşin durdurulması

·       İdari para cezası

·       Hapis cezası

·       Maddi manevi tazminat ödeme gibi yaptırımlar uygulanabilmektedir.

 

 

 

 

Cehar Dudayev Caddesi, Kanuni Nazım Bey Sokak No: 4/B Örnek Mahallesi 34704 Ataşehir / İstanbul