İLK YARDIM HAYAT KURTARIR

İLK YARDIM HAYAT KURTARIR

08.07.2019

İlk yardım; olay yerindeki yaralı kişiye, sağlık görevlileri gelene kadar eldeki araç ve gereçleri kullanarak, yaralı kişinin hayatını kurtarmak ya da durumunun daha da kötüye gitmesini engellemek amacı ile yapılan müdahaledir. İlk yardım müdahalesini gerçekleştirecek kişinin kesinlikle bu konu hakkında bilgisi olması gerekmektedir. Yoksa en küçük bir hatada bile yaralı kişinin hayatı tehlikeye girebilmektedir.

Özellikle büyük şehirlerde yaşıyorsanız, gün içerisinde çok daha fazla tehlikeli duruma maruz kalabilirsiniz. Evde, trafikte, yolda yürürken, iş yerinde ya da terör saldırısı… Fark etmeksizin her an ilk yardım müdahalesi yapmaya veya size yapılmasına mecbur kalabilirsiniz.

Sadece iş sağlığı ve güvenliği özelinde değil, birçok insanın ilk yardım eğitimi alması ve çocukları için de aynı görüşü benimsemeleri, güvenli ve bilinçli bir toplum oluşması adına önemli bir adımdır.

 

İlk Yardım ve İş Kazaları

İş sağlığı ve güvenliği temel olarak, çalışma ortamının herkes için güvenlikli, sağlıklı ve kaliteli olmasını sağlar. Sektör fark etmeksizin bütün personellerin verimli ve sağlıklı bir şekilde çalışmasını konu alır. Yaşanan iş kazalarının yüzde 98’lik bir bölümünün önlenebilir iş kazaları olduğunu da düşünürsek iş yerinde, iş yeri hekimi dışında ilk yardım müdahalelerini bilen ve bu konuda eğitimli personel olması gereklidir. Olası bir kazada, yaralı personel hastaneye yetiştirilene kadar hayati veya gerekli müdahalenin, doğru bir şekilde yapılması önemlidir.

 

Kanun Ne Diyor?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre tehlike sınıfı ve personel sayısına bağlı olarak her işyerinde ilk yardım sertifikasına sahip olan en az bir ilk yardımcı çalışan bulundurma zorunluluğu vardır. 

İlgili yönetmeliğe göre işyerlerinin tehlike sınıfı;

·         Çok tehlikeli ise her 10 kişi için 1 sertifikalı ilk yardımcı,

·         Tehlikeli ise her 15 kişi için 1 sertifikalı ilk yardımcı,

·         Az tehlikeli ise her 20 kişi için 1 sertifikalı ilk yardımcı bulundurma zorunluluğu vardır.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre işverenler, iş yerlerinde ilk yardımcı bulundurmakla yükümlüdür. 

İş yerleri bu konuda düzenli olarak denetlenmektedir. İşyerlerinde tehlike sınıfına uygun sayıda ilk yardım eğitimi almış çalışan bulunmadığı tespit edilmesi halinde cezai yaptırımı vardır. Tehlike sınıfı, az tehlikeli olan işyerlerine 1350 TL, çok tehlikeli olan işyerlerine 4050 TL para cezası kesilir.

 

İş kazası sonrası yaralı personele yapılacak olan bilinçli ve doğru bir acil müdahale, kazazede personelin hayatını kurtarır.

 

Cehar Dudayev Caddesi, Kanuni Nazım Bey Sokak No: 4/B Örnek Mahallesi 34704 Ataşehir / İstanbul