El Aletlerinde Güvenlik

El Aletlerinde Güvenlik

04.08.2017

Gerek günlük yaşamımızda gerekse işyerlerinde sıklıkla kullanılan el aletlerinin kimi zaman ciddi tehlikeler yarattığı, uzuv kayıplarına hatta ölümlere dahi neden olduğu aşikârdır.

El aletlerinin genellikle yarattığı tehlikeler şunlardır;

·       Gürültü

·       Sivri uçlar (delme, batma)

·       Elektrik şokları

·       Toz

·       Keskin kenarlar

·       Kesilmeler

·       Sıyrılmalar

El aletlerindeki kazaların temel nedenleri ise;

·       Arızalı ve bakımsız olması

·       Usulüne uygun kullanılmaması

·       Yanlış̧ yerlerde kullanılması

·       Kişisel koruyucu donanım kullanılmaması

KAZALARIN ÖNLENMESİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

A. Klasik El Aletleri

·       El aleti kullanılmadan önce iyice kontrol edilmeli, çatlak saplı, aşınmış, kırık, güvenli olmayan, sapı gevşemiş̧ el aletleri kullanılmamalıdır.

·       El aletleri yapılacak işe uygun seçilmelidir.

·       El aletlerini kullanırken kendinize ve başkalarına zarar verebilecek davranışlardan kaçınılmalıdır.

·       Sivri uçlu ya da keskin kenarlı el aletlerini cepte taşınmamalıdır.

·       El aletleri ile çalışma yapılacak alan kuru, düzgün olmalı; kaygan, engebeli olmamalıdır.

·       Teknik ömrünü tamamlamış̧ el aletleri kullanılmamalıdır.

·       Körelmiş̧ bıçak, zımba ve matkap uçları kullanılmamalıdır.

·       El aletleri kullanılmadığından takım çantaları içerisinde ya da uygun koşullarda muhafaza edilmelidir.

·       Üzerine vurulmak suretiyle çalışılan zımbalar, murçlar, çivilerin başları zaman zaman tıraşlanarak çapak fırlamalarının önüne geçilmelidir.

·       Kullanılan el aletine uygun olarak mutlaka kişisel koruyucu kullanılmalıdır.

 

Çeşitli El Aletleri

 

B. Elektrikli El Aletleri

Elektrikli el aletlerinde kazaların önlenebilmesi için bakım, kullanım öncesi ve kullanım sırasında yapılması gerekli çalışma ve davranışlar şöyledir.

Elektrikli el aletlerinin bakımı;

·       Olası arızalı haller için her kullanımdan önce elektrikli el aletleri kullanıcı tarafından kontrol edilmelidir.

·       Alet sapı ve şasesi olası kırık ve çatlak risklerine karsı kontrol edilmelidir.

·       Kablo hasarlarına dikkat edilmeli, yalıtımı bozulmuş̧ çatlak ya da kesik olan kablolar kullanılmamalıdır.

·       Tetik emniyetinin sağlam olup olmadığı kontrol edilmelidir.

·       Fiş̧ ve bağlantı kabloları kontrol edilmelidir.

·       Arızalı el aletleri kullanılmamalı ve başkasının kullanmasını engelleyebilmek için üzerine ’ Dikkat ARIZALIDIR ‘’ etiketi asılmalıdır.

·       Geçici olarak da olsa arızalı el aletleri ve aksesuarları kullanılmamalıdır.

·       Elektrikli el aletlerinin aksesuarları tasarlandığı yerlerde kullanılmalı, yanlış̧ uygulamalara fırsat verilmemelidir.

Elektrikli el aletlerini kullanmadan önce yapılması gerekenler;

·       Alete ait el kitabı ve kullanma kılavuzu mutlaka okunmalıdır.

·       Aleti kullanmayla ilgili yeterli bilginiz olduğundan emin olmadıkça alet kullanılmamalıdır.

·       Aletin muhafazalarının, ataşmanlarınının ve siperlerinin uygun konumda olmasına dikkat edilmelidir.

·       Kullanılan aletin çift yalıtımlı olmasına dikkat edilmelidir.

·       Kullanılan fiş̧ üç elemanlı olmalı ve topraklama kablosu ile bağlı olmalıdır.

·       Topraklamanın iletkenliği belirli aralıkla kontrol edilmelidir.

·       Batarya ile çalışan el aletlerinde üreticinin önerdiği bataryalar kullanılmalıdır.

·       Bataryalar o alet için yapılmış̧ şarj cihazı ile şarj edilmelidir.

 

Elektrikli el aletlerinin kullanılması sırasında yapılması gerekenler;

·       Aleti kullanmaya başlarken uygun kişisel koruyucular (gözlük, maske vb.) kullanılmalıdır.

·       Fişi takmadan önce cihazın kapalı durumda olmasına dikkat edilmelidir.

·       Kullanım sırasında kablo fazla ısınıyorsa ya da cihaz fazla kıvılcım çıkarıyorsa mutlaka yetkili birinin cihazı kontrol etmesi, arıza varsa onarılmasını sağlanmalıdır.

·       Aksesuar değiştirirken ya da ayar yaparken enerji kesilmelidir.

·       Arızalı alet yerine iyi çalışan alet kullanılmalıdır.

·       Cihazın kablosunun çalışma noktasından uzak olmasına dikkat edilmelidir.

·       Eğer mümkünse çalışılacak parçanın bir mengene veya işkence ile sabitlenmesi iyi bir davranıştır.

·       Kablonun aşırı ısınmasını önlemek için kullanılan uzatma kablolarının aletin kablosu ile uyumlu olmasına dikkat edilmelidir.

·       Elektrik ileten kabloların yerlerde sürünmesi engellenmelidir.

·       Aletlerin emniyet kilitleri açılmadan, çalıştırılmamalıdır.

Cehar Dudayev Caddesi, Kanuni Nazım Bey Sokak No: 4/B Örnek Mahallesi 34704 Ataşehir / İstanbul