DÜNYA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ GÜNÜ

DÜNYA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ GÜNÜ

29.04.2019

 

Ülkemizde; ortalama her 8 saatte, bir işçimiz hayatını kaybetmektedir.

 

Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından ilan edilen Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü, 2003 yılından beri her senenin 28 Nisan gününde organize edilmektedir. Geçmişten günümüze yaşanan iş kazalarına ve meslek hastalıklarına farkındalık yaratmak ve dikkat çekmek için organize dilen Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü, her sene farklı bir tema işlenerek organize edilmektedir. ILO tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Günü için bu sene tema; “güvenli ve sağlıklı bir iş geleceği” olarak belirlenmiştir.

Uluslararası Çalışma Örgütü Tarihçesi

Örgüt, 1919’da yapılan Versay Antlaşması’nın bir parçası olarak kurulmuştur. ILO bildirgesi, ABD'de Samuel Gompers öncülüğünde Amerikan İşçi Federasyonu (AFL) başkanı başkanlığında, çalışma komisyonu tarafından 1919 yılında hazırlandı. Örgüt, dokuz ülkeden temsilcilerden oluşturulmuştur; Belçika, Küba, Çekoslovakya, Fransa, İtalya, Japonya, Polonya, İngiltere ve ABD.

ILO bildirgesinin en başında;

  • Evrensel ve kalıcı barış ancak sosyal adalete dayanıyorsa sağlanabilmektedir,
  • Bu tür adaletsizlik, emek ve sıkıntıyı çeken çok sayıda insanın, dünya barış ve uyumunu engelleyecek kadar huzursuzluk yaratan emek koşulları mevcutken; bu koşulların iyileştirilmesi acilen gerekmektedir,
  • Herhangi bir ulusun insani çalışma koşullarını benimsememesi, kendi ülkelerindeki koşulları iyileştirmek isteyen diğer ulusların önündeki bir engeldir.

ILO, 1. Dünya Savaşı, Büyük Buhran ve 2. Dünya Savaşı sırasında, işçiler ve çalışan insanların çektiği sıkıntıları gidermek için büyük bir çaba sarf etmiştir. ILO, 1946 yılında ise yeni kurulan Birleşmiş Milletler’in uzman bir ajansı olarak kabul edilmiştir.

Kurulduğu yıldan bugüne kadar geçen sürede ILO, dünyanın her yerinde çalışan işçilerin haklarını ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi adına çalışmalar yürütmektedir.

28 Nisan Gününün Tercihi

28 Nisan gününün özellikle ILO tarafından seçilme sebebi ise; 28 Nisan 1914 yılında, Kanada’da iş kazalarının ölüm ile sonuçlanması durumunda, hukuki olarak işverenlerin sorumluluğunda olduğunun kabul edilmesinden dolayıdır. Aynı zamanda 28 Nisan günü, iş kazaları sonucu yaralanmış veya hayatını kaybetmiş işçileri anma günü olarak anılmaktadır.

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Amacı

 

ILO dünyanın birçok bölgesinde, çalışan işçilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve iyileştirilmesi, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi ve farkındalık yaratılması, çalışan işçinin, sağlıklı bir ortamda çalışabilmesi adına çalışmalar yürütmektedir. 

 

Cehar Dudayev Caddesi, Kanuni Nazım Bey Sokak No: 4/B Örnek Mahallesi 34704 Ataşehir / İstanbul