DOĞAL AFETLERDE TOPLANMA ALANLARI

DOĞAL AFETLERDE TOPLANMA ALANLARI

23.09.2019

Sokaklarda yürürken, arabayla geçerken biraz dikkatliyseniz bazı yerlerde yeşil renkli “Toplanma Alanı” tabelalarını görebilirsiniz. Her ne kadar her tarafımız beton ile çevrili olsa da yine birçok alanda toplanma alanları mevcut. Peki nedir bu toplanma alanları?

Toplanma alanları; deprem, yangın gibi doğa afetler ve acil durumlarda vatandaşların, ev ve iş yerlerini terk ederek toplanacakları, onları riskli alandan olabildiğince uzak tutmayı amaçlayan güvenli bölgelerdir.

İş yerleri için toplanma alanlarının önemi ise aynı derecede önemli. Herhangi bir yangın ve deprem sırasında toplanma alanında bekleyen personel arasından eksik olanlar belirlenebilir ve hemen yardım müdahalesi başlatılabilir.

 

Toplanma Alanlarının Konumu Önemli

İş yerleri için toplanma alanlarının bulunduğu yerin konumu, doğal afetlerin çeşidi ve şiddeti açısından büyük önem taşımaktadır. Riskli bölgenin olabildiğinde uzağında olması ve etrafının açıklık olması önem taşımaktadır.

Birbirinden bağımsız ve fazla sayıda bölüm bulunan veya çok sayıda çalışanın olduğu iş yerlerinde, acil durum toplanma alanı olarak birden fazla alan belirlemek gerekli olabilir. Ayrıca acil durumları içeren bir risk değerlendirmesi yapmak, çalışanların acil tahliye sırasında veya potansiyel toplanma noktalarına yakın yerlerde karşılaşabilecekleri tehlikeleri de ortaya çıkaracaktır.

Deprem olduğunu ve binanın yıkıldığını varsayarsak toplanma alanının, yıkılan binanın uzunluğundan en az 1,5 katı mesafede olması gereklidir. Bu şekilde toplanma alanında bulunan çalışanlar, yıkımdan zarar görmeyeceklerdir.

İş yerlerindeki toplanma alanlarının etrafında patlama risk yüksek yerler, kimyasal madde bulunduran yerler, trafik olmamalıdır. Toplanma alanı, risk oluşturabilecek her türlü olgudan uzak olmalıdır.

 

Toplanma Alanına Ulaşım

Toplanma alanlarının varlığı kadar, toplanma alanlarına en kısa sürede ulaşım sağlayacak yol ve alternatif yolların da varlığı önemli bir konudur. Acil bir durumda çalışan personelin en kısa ve güvenli yoldan toplanma alanına ulaşması gerekmektedir. Bu yüzden, ara ara yapılacak olan tatbikatlar ile bu yolların güvenliğinin kontrol edilmesi gerekmektedir.

 

Doğal Afet Eğitimi

İş yerlerindeki personeller, doğal afet sırasında nasıl davranacaklarını ve neleri yapmamalarını gerektiğini iyi bilmelidirler. Çünkü o an yaşanan panik ve gerginlik çalışanları, fevri davranmaya itebilir. Bu yüzden personellere verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde mutlaka doğal afet ve toplanma alanı konularının da verilmesi gerekmektedir.

 

Toplanma Sorumlusu

Her toplanma alanında en az bir “sorumlu” belirlenmelidir. Bu sorumlunun görevi; geride bir personelin kalıp kalmadığını kontrol etmek ve toplanma alanındaki personeli güvenli bir şekilde tahliye etmektir.

Cehar Dudayev Caddesi, Kanuni Nazım Bey Sokak No: 4/B Örnek Mahallesi 34704 Ataşehir / İstanbul