Ark Tehlikesi Nedir?

Ark Tehlikesi Nedir?

25.07.2018

İş kazalarını incelediğimizde elektrikten meydana gelen kazalardan ilki, elektrikten gelen çarpılmalar, ikincisi ise kısa devre sonucu meydana gelen ark kaynaklı kazalardır. Ağır yaralanmalara sebebiyet veren ve ölümcül olan bu kazaların %80’i ark kaynaklı, %20’si ise elektrik çarpılması sonucu meydana gelmektedir.

Ark Nasıl Oluşur?

En çok bilinen kısa devre arkının yanında, metalin fazlar arasına veya faz nötüre değmesi sonucu oluşan ve iletkenler arasında hava yoğunluğunun değişmesi sonucu oluşan atlama akımı vardır. Arkı n 2 etkisi vardır; ilki Ark Parlaması, ikincisi Ark Patlamasıdır.

Ark Parlaması

1-      UV Etkisi: Ultraviyole ışınları uzun süre maruz kalındığında gözleri yakarak retina tabakasına zarar verir ve uzun süreli görme bozukluğu yaratabilir. Güneşin yüzey sıcaklığı yaklaşık 5000 OC dir. Arkın olduğu noktada 19.000 OC ye kadar çıkan çok yüksek ısılar meydana gelmektedir. Bu ısıya dayanabilecek hiçbir madde yoktur. Tüm maddeler ya erir ya da buhar olur.

2-      IR Etkisi: Deride, gözde yanıklara sebep verir.

 

Ark Patlaması

1-      Ses Etkisi: Ark patlamasında ise 140dB seviyede ses oluşmaktadır ki bu insanı sağır edebilir.

2-      Şarapnel Etkisi: Oluşan ark esnasında kopardığı parçayı size fırlatabilir.

3-      Basınç Etkisi:  50kA kısa devre akımının yarattığı basınç etkisi, 70 kiloluk bir kişiyi saatte 180km hızla fırlatabilir (Bu kişinin ark noktasına uzaklığı 60cm). Ayrıca metal buharlarının oluşturduğu toksit etkisi bulunur.

4-      Toksit Etkisi: 200-300msn içinde bakırı buhar haline getirerek, üzerinize basınç etkisi ile gönderir. Akciğerlerde solunum güçlüğüne sebebiyet verir. Saniyede 67000 kez büyüterek gönderir.

Çalışma ve Emniyet Mesafeleri

·         Çalışanlar, enerji altında çalıştırılmamalı.

·         Çalışan sayısının fazla olması risktir. (min. 2 kişi olması istenir.)

·         Çalışanların enerjili bölgede çalışma süreleri hesap edilmelidir.

·         Kıyafet Seçimi: İç çamaşırlar %100 pamuklu, uzun kollu gömlek, pantolon veya tulum, yüz siperliği ve baret, güvenlik gözlüğü, kulaklık (kulak içine uyan), yalıtkan eldiven (Çalışma gerilimi uygun), yalıtkan ayakkabı olmalı.

YİSGÜM olarak bu alanlarda çalışan kişi sayısını, kıyafet seçimlerini ve çalışma sürelerini takip ederek iş sağlığı ve güvenliğine dikkat çekiyoruz

Cehar Dudayev Caddesi, Kanuni Nazım Bey Sokak No: 4/B Örnek Mahallesi 34704 Ataşehir / İstanbul