Alışveriş Merkezlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Alışveriş Merkezlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

22.11.2018

Son yıllarda özellikle büyük şehirlerde artan alışveriş merkezleri, insanların sıklıkla ziyaret ettikleri alanlar olması sebebiyle iş güvenliği açısından son derece önem arz etmektedir. İçerisinde barındırdığı geniş ve kapalı alanlar, asansör ve yürüyen merdivenler, hem AVM çalışanları hem de ziyaretçiler açısından risk unsuru barındırmaktadır. Bu sebeple 6331 sayılı kanun, “iş merkezi sahipleri ve yöneticileri”ne çeşitli sorumluluklar getirmiştir.

Avm Yönetiminin Sorumlulukları

Yukarıda belirtilen kanun kapsamında, AVM yönetiminin alması gereken sorumluluklar genel olarak şu şekilde özetlenebilir;

-          Tüm risk değerlendirmeleri, acil durum planları, acil durum tatbikatları, varsa asansör kontrolleri gibi iş sağlığı ve güvenliği açısından yapılması gerekenler, yönetim tarafından gerçekleştirilmeli ve tüm bu işlerin işveren vekili veya sorumlularına yazılı olarak teslimi yapmalıdır.

-          AVM’lerde çalışanlar, iş güvenliği eğitimi almış kişilerden seçilmelidir. Böylelikle, olası tehlikeli durumlarda can ve mal kayıpları önlenmiş olacaktır.

-          Acil durum iletişim bilgileri ve acil çıkış kapılarının bulunduğu yerleri gösteren levhalar, herkesin görebileceği yerlere asılmalıdır.

-          Olası tehlikelere karşı alınması gereken önlemler ve acil eylem planları, AVM’lerde ISG faaliyetleri kapsamında hazırlanmış olmalıdır.

-          Ortak kullanım alanlarından olan “tuvaletler”in hijyenine önem verilmelidir.

-          Çocuk bakım odaları, yemek yerleri ve acil durumda müdahale edilecek alanların denetimi yapılmış, eksikliklerin de giderilmiş olması gerekmektedir.

-          Kullanılan tüm iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri zamanında ve yetkili kişi ve kurumlarca yaptırılmış olmalıdır.

-          Deprem gibi doğal afetler için, çalışanlar ve müşterilerin asansör ve yürüyen merdiven kullanmamaları gerektiği hususundaki gerekli bilgilendirme levhaları ve etiketlemeler yapılmış olmalıdır.

-          Gerekli olduğu durumlarda ıslak ve kaygan zemin uyarı levhaları, mutlaka kullanılmalıdır.

-          AVM girişlerindeki döner kapılar üzerine şeffaf olduğunu belirten uyarı yazıları yapıştırılmalı ve olası kazalar için kapılardaki açıklıkların araları kapatılmalıdır.

-          Yine AVM girişlerinde bulunan X-Ray cihazları, yaydığı radyasyon sebebiyle insan sağlığı üzerinde etkili olmaktadır. Bu sebeple X-Ray cihazlarının radyasyon seviyeleri ve kalibrasyonları mutlaka düzenli olarak kontrol ettirilmektedir.

 

 

OSGB ve ISG Yetkililerinin Sorumlulukları

AVM’lerdeki iş güvenliği tedbirleri için yetkilendirilen OSGB(Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) ile ISG’nin de belli başlı sorumlulukları vardır. Öncelikle AVM içerisindeki risk değerlendirme raporu, yetkili OSGB tarafından titizlikle hazırlanmalıdır.

Öte yandan OSGB ve ISG sorumluları yalnızca AVM çalışanları için değil, ziyaretçiler için de oluşabilecek tehlikeler üzerinde durmalı ve çalışmalarını buna göre şekillendirmelidirler.

YİSGÜM olarak ortak hedefimiz, herkes için ve tüm alanlar için iş sağlığı ve güvenliği kültürünü ve bilincini aşılamaktır. Bu nedenle de bu alanda yapılan tüm çalışmaların arkasında durmaktan ve toplum bilinci oluşturmak adına atılan adımların destekleyicisi olmaktan gurur duyuyoruz.

Cehar Dudayev Caddesi, Kanuni Nazım Bey Sokak No: 4/B Örnek Mahallesi 34704 Ataşehir / İstanbul