Soğuk Havalarda Sıcak Önlem Alın

Soğuk Havalarda Sıcak Önlem Alın

03.01.2019

Kış mevsiminin kendini iyice hissettirdiği şu günlerde, ısıtmanın yetersiz olduğu ortamlarda çalışma sonucu meydana gelen konsantrasyon bozuklukları ve dikkat dağınıklığı gibi unsurlar, iş kazaları ve işçi ölümlerine sebep olmaktadır. Özellikle soğuk havalarda dışarıda çalışmak zorunda kalan işçiler için durum daha da zorlaşıyor.

Öte yandan soğuk havaya bağlı olarak kişide gribal enfeksiyonlar, soğuk ısırması, donma ya da vücudun aşırı soğuması sonucu oluşan hipotermi gibi ciddi rahatsızlıklar göze çarpmaktadır. Tüm bu işçi kazaları ve hastalıklar için alınması gereken bazı önlemler bulunmaktadır. Bunlar, “işçilerin alması gereken tedbirler” ve “işverenlerin alması gereken tedbirler” olarak 2’ye ayrılır.

Soğuk Havada Çalışma Koşullarında Alınması Gereken Tedbirler

Soğuk havada çalışma ortamında işçilerin alması gereken tedbirler, genel hatlarıyla şu şekilde sıralanır;

·         İşçiler, soğuk hava şartlarında çalıştıkları ortamlarda yalnız kalmamalı ve uzak alanlara yönlendirilmemelidir.

·         İşçiler soğuk havalarda çalışmalarını etkileyecek herhangi bir ilaç kullanmışlar ise bu durum yetkili amirlerine mutlaka bildirilmelidir.

·         Çalışanlar daha evvel hipotermi gibi rahatsızlıklar geçirmişler ise soğuk ortamlarda çalışma ile ilgili kendi hekimleri ile görüşmelidirler.

·         Mümkünse su geçirmez ve rüzgara dayanıklı elbiseler tercih etmelidirler.

İşverenlerin alması gereken tedbirler ise şu şekildedir;

·         Öncelikle çalışanlar,  soğuk havada çalışma ile ilgili eğitilmelidir.

·         Soğukta çalışanlar için ısınma odaları temin edilmiş olmalıdır.

·         İşçiler aç karnına çalıştırılmamalı, karbonhidrat düzeyi yüksek gıdalar ile beslenmelerine özen gösterilmelidir.

·         Rüzgar ısı kaybını artıran bir faktördür. O nedenle çalışma alanları planlanırken hissedilen sıcaklık dikkate alınmalıdır.

·         İnşaat alanlarındaki çalışmalarda, rüzgarın hızı saatte 45 km’yi aştığı anda olası bir iş kazasını önlemek adına vinç ile olan çalışmalar durdurulmalıdır.

·         İşverenler, çalışanlar için mutlaka kişisel koruyucu ekipmanlarını temin etmiş olmalıdır.

·         Düzenli sıvı alımına dikkat edilmeli ve çeşitli sıcak içeceklerin temini de sağlanmış olmalıdır.

·         Bazı durumlarda işçiler giysi değişikliği yapmak durumunda kalabilirler. Bu gibi durumlarda taşeronlar, çalışanların kıyafetlerini kurutabilmeleri için uygun ekipmanları sağlamış olmalıdır.

Çalışma ortamındaki ısının yetersizliği ile özellikle dışarıda çalışmak zorunda kalanlar, birçok hastalığa maruz kalabildiği gibi ciddi iş kazaları ve ölümlerden de çoğu zaman kaçınamamaktadır. İşçiler ve işverenler soğukta çalışma talimatlarına uymalı ve herkes bu konuda eğitimler aracılığı ile bilinçlendirilmelidir.

YİSGÜM olarak çalışanların sağlığını önemsiyor ve çalışma ortamlarını iyileştirmede uygulanabilecek yöntem ve tedbirleri destekliyoruz. Bu anlamda toplumda bilinç oluşturmak için çıktığımız yolda, herkes için “iş güvenliği” bilinciyle hareket ettiğimizi kamuoyuna bildiririz.

 

 

Cehar Dudayev Caddesi, Kanuni Nazım Bey Sokak No: 4/B Örnek Mahallesi 34704 Ataşehir / İstanbul