RİSK DEĞERLENDİRME EĞİTİMİ
RİSK DEĞERLENDİRME EĞİTİMİ

RİSK DEĞERLENDİRME EĞİTİMİ

RİSK DEĞERLENDİRME EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı

Çalışan, tüm işyerlerinin en önemli ve vazgeçilmez değerlerinin başında gelmektedir. Bu nedenle çalışma ortamlarından kaynaklı risklerin yönetilmesi, her anlamda işletmeler için vazgeçilmez bir unsur olarak görünmektedir. Ancak kolay olmayan sağlık ve güvenlik süreçlerinin yönetimi, uygun yöntemler kullanılmadıkça işverenler için bir kaosa dönüşebilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği yasası ve bağlı yönetmelikleri işverenlere yeni bir yaklaşım getirmiştir. Bu yeni yaklaşım risk yönetimi kavramıdır. Yasal olarak işinden kaynaklı risklerini yönetme sorumluluğu işverenlerin devredemeyecekleri yükümlülüğü olarak tanımlanmıştır.

Çalışma ortamından kaynaklı sağlık ve güvenlik süreçlerinin risklerini doğru yönetilmesi için hangi metodolojinin seçileceği, buna göre tehlikelerin nasıl belirlenip uygun kontrol yöntemlerinin hayata geçirileceğinin farkındalığını yaratmak.

 

Eğitimin Süresi

2 Gün / 12 Saat

(1 gün teorik & 1 gün grup çalışması)

 

Eğitime Kimler Katılmalı?

Şirket Sahipleri ve Yönetim Kurulu Üyeleri

Üst ve Orta Düzey Müdür ve Yöneticiler

İK Yöneticileri

İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri

Ekip Liderleri

Denetçiler / Danışmanlar

 

Eğitim İçeriği

Temel Teknik & Terminoloji

Neden Risk Yönetimi

Risk Değerlendirme Tekniği Seçimi

Risk Değerlendirmesi Prosesi

Tanımlama

Analiz

Değerlendirme

Uncertainties and Sensitivities

Ön Tehlike Analizi

Belirsizlik ve Hassasiyet

Dokümantasyon

İzleme ve Gözden Geçirme Prosesi

Risk Değerlendirmesinin Yaşam Döngüsü

Grup Çalışması (İş Sağlığı ve Güvenliği & Çevre)

 

Hukuksal Boyutu;

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Yönetmeliği, İşveren yükümlüğü bölümü 5. madde

Cehar Dudayev Caddesi, Kanuni Nazım Bey Sokak No: 4/B Örnek Mahallesi 34704 Ataşehir / İstanbul